Emacs-opas, luku 8 Komentotulkkiin käsiksi:

Komentotulkki puskuriin

M-x shell käynnistää tavallisen keskustelevan komentotulkin, joka pyörii yhdessä Emacsin puskurissa. Se on kätevä, jos pitää tallettaa komentojen tulostuksia tai antaa samantyyppisiä komentoja useita. Emacsin totuttujen käskyjen lisäksi ovat käytettävissä shell-moodin omat käskyt, jotka matkivat komentotulkkia.

Emacs ei odota, että shelliä koko ajan käytettäisiin, vaan voit vaihdella puskurista toiseen ilman, että se vaikuttaa shellin toimintaan. Jos haluat useampia aliprosesseja, vaihda puskurin nimeä käskyllä M-x rename-buffer ja käynnistä uusi shell. Voit .cshrc:ssä määritellä muuttujalla ESHELL, mitä komentotulkkia Emacs käyttää, esim. setenv ESHELL /bin/sh.

Komento shellille lopetetaan Return-näppäimellä. Ohjelman suoritus jätetään taustalle käskyllä C-c C-z ja keskeytetään käskyllä C-c C-|. Käskylistaus löytyy toimintatilan kuvauksesta C-h m.