Emacs-opas, luku 9 Hakemiston editointi (Dired):

Diredin käynnistäminen

Diredillä voi käsitellä hakemistoa tai muunlaista joukkoa tiedostoja.

Dired käynnistyy käskyllä C-x d (tai toiseen ikkunaan käskyllä C-x 4 d). Emacs kysyy (käskyrivillä), mitä hakemistoa halutaan käsitellä. Tässä yhteydessä voidaan ilmoittaa myös tiedostonnimi, joka sisältää *-merkin, jolloin merkitys on samanlainen kuin Unixin komentotasolla. Siis esimerkiksi R* tarkoittaa kaikkia niitä tiedostoja, joiden nimi alkaa isolla R-kirjaimella.

Toisin kuin yleensä Emacsissa, Dired-tilassa näppäiltävät tavalliset merkit eivät kirjoitu puskuriin, eikä Dired-puskuriin ylipäänsä voi kirjoittaa. Sen sijaan useimmat kirjaimet toimivat käskyinä Diredille. Numerot taas toimivat argumentteina käskyille, ohjaten mm. käskyn toistoa. Käskyt kohdistuvat yleensä kursorin osoittamaan tiedostoon.

Eroon Diredistä pääsee poistamalla puskurin komennolla C-x k.