Emacs-opas, luku 7 Viestintä:

Johdanto viestintään Emacsilla

Tässä luvussa kuvataan Emacsin tarjoamia välineitä meilin ("sähköpostin") ja nyysien ("newsien", "uutisryhmien") käyttöön. Kutsumme niitä ohjelmiksi, millä tarkoitetaan tässä sitä, että ne ovat Emacsin alla käytettäviä toimintoja. Niitä ei siis käynnistetä Unixin komentotasolta vaan Emacsista.

Nämä välineet ovat vaihtoehtoja erilaisille itsenäisille meili- ja nyysiohjelmille. Unix-oppaassa kuvataan esim. itsenäisen meiliohjelman Pine käyttö.