Tiivistelmä Emacsin keskeisistä käskyistä
Siirry
C-p Siirry rivi ylöspäin (Previous).
C-n Siirry rivi alaspäin (Next).
C-b Siirry merkki taaksepäin (Backward).
C-f Siirry merkki eteenpäin (Forward).
C-a Siirry rivin alkuun.
C-e Siirry rivin loppuun.
M-< Siirry puskurin (tiedoston) alkuun.
M-> Siirry puskurin (tiedoston) loppuun.
C-v Siirry ruudullinen eteenpäin.
M-v Siirry ruudullinen taaksepäin.
Poista tai peruuta poisto
DEL Poista kursoria edeltävä merkki.
C-d Poista kursorin kohdalla oleva merkki.
M-DEL Poista edellinen sana.
M-d Poista seuraava sana.
C-k Poista rivin loppu.
C-w Poista merkitty alue.
C-y Palauta (merkkiä pitempi) poisto.
M-y Vaihda palautettu poisto sitä edeltävään poistoon.
Merkitse
C-@ Aseta merkki kursorin kohdalle.
C-x C-x Vaihda merkin ja kursorin paikat keskenään.
M-h Merkitse kappale.
C-x h Merkitse koko puskuri.
M-w Ota merkitty alue poistorenkaaseen.
Etsi, korvaa
C-s Etsi merkkijono sitä mukaan, kun sitä kirjoitetaan. Lopetus: ESC.
C-r Sama kuin edellinen, mutta etsii taaksepäin.
M-% Etsi merkkijono ja korvaa se toisella.
Peru, apua
C-g Peru osittain kirjoitettu tai osittain suoritettu käsky.
C-x u Peru tehty muutos.
C-l Päivitä kuvaruutu.
C-h Käynnistä avustustila.
C-h i Käynnistä Emacsin infojärjestelmä.
Tiedosto
C-x C-s Talleta tiedosto, jos siihen tehty muutoksia.
C-x s Talleta kaikki puskurit tiedostoihin.
C-x C-w Talleta tiedosto uudella nimellä.
C-x C-f Lue tiedosto uuteen puskuriin.
C-x C-v Lue tiedosto nykyiseen puskuriin.
C-x 4 C-f Lue tiedosto toiseen ikkunaan.
C-x i Lisää tiedoston sisältö puskuriin kursorin jälkeen.
Puskuri
C-x b Vaihda ikkunassa näkyvää puskuria.
C-x C-b Näytä lista puskureista.
C-x k Tuhoa puskuri.
Ikkuna
C-x 2 Jaa ikkuna kahdeksi ikkunaksi.
C-x 1 Kasvata se ikkuna, jossa kursori on, koko näytön kokoiseksi.
C-x o Siirrä kursori toiseen ikkunaan (other).
Emacsista poistuminen
C-x C-c Lopeta Emacsin käyttö.
C-z Poistu tilapäisesti Emacsista.

Tämä tiivistelmä on Emacs-oppaan liite.