Nykyajan kielenopas, luku 5 Sovinnaiset merkinnät:

Normitettujen merkintöjen tarve

Tavallisten sanallisten ilmaisujen lisäksi kuuluu kirjoitettuun kieleen suuri joukko erilaisia vakiintuneita merkintätapoja, tai pikemminkin merkintöjä, jotka pitäisi vakiinnuttaa. Useinkin merkintätapa on täsmällisesti määritelty erilaisissa standardeissa tai suosi­tuk­sis­sa, mutta käytännössä esiintyy monenlaista kirjavuutta.

Esimerkiksi puhelinnumerot kirjoitetaan hyvin monenlaisilla tavoilla. Jos esimerkiksi yh­dis­tyk­sen toimihenkilöiden puhelinnumerot ilmoitetaan sillä tavalla, kuin itse kukin on ne ker­to­nut, tulos on yleensä kovin kirjava: yhdellä on 09-123 4567, toisella 09 12 34 568 ja kol­man­nel­la ehkä (09) 123 4569. Kun käytetään yhtenäistä esitys­tapaa, numerot ovat hiukan hel­pom­mat lukea ja asiakirjan ulkoasu on miel­lyt­tä­vämpi. (Ks. esimerkkiä kohdasta Tekstin yhtenäisyys.)

Yhtenäisyys siis parantaa tyyliä ja luettavuutta. Toisaalta yhtenäistäminen on järkevää tehdä sellaisen järjestelmän mukaan, joka on kerran mietitty ja päätetty. Merkintätapoja koskevien normien tunteminen helpottaa kirjoittamista, kun ei tarvitse miettiä ja pohtia, mutta lisäksi se antaa hyvän vaikutelman. Jos asiakirjan sisällä on samat asiat merkitty eri tavoin eri kohdissa, herää kysymys, onko sisältökään viimeistelty vai onko kyseessä leike­kokoelma.

Tässä oppaassa käsitellään edellä luvussa Numerot ja luvut kuvattujen asioiden lisäksi etenkin seuraavia merkintöjen järjestelmiä: