Suomen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyksiä, luku 7 Muita kirjoittamisen kysymyksiä:

Ehdotuksia

Tämä kooste sisälsi alun perin paljonkin ajatuksia suomen kielen kirjoitus­järjestelmän kehittämisestä paremmin foneemi­peri­aatteen mukaiseksi ja muutenkin johdon­mukaisemmaksi. Kokonaisuus oli jokseenkin epärealistinen. Nyt jäljelle on jäänyt joukko pienehköjä ehdotuksia: