Nyysiopas, luku 4 Liitteet:

Lomakkeita ja linkkejä nyysien tehokäyttöä varten

Sisältö:


Artikkelien etsiminen ja lukeminen

Perusmenetelmänä nyysiartikkelien etsimiseen voidaan pitää Google Groups -hakuja. Seuraavassa on pari yksinkertaista lomaketta sellaisia hakuja varten. Ks. myös mm. Google Groups Advanced Search toiminnon tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi seuraavasta lomakkeesta on erillisinä dokumentteina versiot sfnet-hakuja varten, joissa sfnet-ryhmä(t) valitaan valikosta (ns. listbox) tai valintanapilla tai asetusnapeilla.

Yleinen hakulomake

(tällä voit välillä tyhjentää lomakkeen, jos teet useita hakuja)

Artikkelien etsiminen avainsanojen perusteella:
Avainsana(t):

Voit myös jättää avainsanakentän tyhjäksi, jos muilla kentillä riittävästi rajaat hakua.

Löytyneet artikkelit halutaan

Voit lisäksi rajoittaa hakua (yhdellä tai usealla tavalla):

Tällä lomakkeella voit lukea ryhmässa nyt käytävää keskustelua threadeiksi järjestettynä:

Google Groups näyttää listan ryhmistä. Valitse Read-sarakkeessa haluamasi ryhmän kohdalla oleva linkki, jonka tekstinä on esim. 252 articles.

Hae artikkeli sen tunnisteen (Message-ID) perusteella (kirjoita tunniste merkkien < ja > väliin):


Fakit

Seuraavalla lomakkeella voi etsiä tietoja kansainvälisistä fakeista avainsanojen perusteella Usenet FAQ archivesta:


Ks. myös arkiston omaa monipuolisempaa hakulomaketta.

Jos edellä mainittu arkisto ei jostain syystä ole käytettävissä, kokeile seuraavia:

Huomaa erityisesti news.announce.newusers-ryhmän fakkien lista, joka sisältää runsaasti tärkeää tietoa nyysijärjestelmästä.


Ryhmien etsiminen

Maailmanlaajuisella TILE.NET/NEWS-haulla löytyy lähinnä kansainvälisiä ryhmiä. Niitä voi etsiä aakkosellisen ryhmännimilistan kautta tai aakkosellisen ryhmänkuvauslistan kautta.

Suomalaisten sfnet-ryhmien kuvaukset:

Ks. myös kohtaa Artikkelien etsiminen ja lukeminen edellä. (Jos etsit ryhmää, jossa keskustellaan tietystä aiheesta, voit hakea sopivilla hakusanoilla artikkeleita kaikista ryhmistä tai joukosta ryhmiä ja tuloksista päätellä jotain.)


Nyysien käyttö Google Groups -järjestelmän kautta

Nyysejä voi käyttää myös eräiden Web-palvelimien kautta. Seuraavassa on muutamia oikoteitä nyysien käyttöön nimenomaan Google Groups -järjestelmän kautta. Linkkien kautta pääset lukemaan eri hierarkioiden ryhmiä kyseisen järjestelmän kautta. Jos olet rekisteröitynyt sen käyttäjäksi, voit myös lähettää artikkeleita. Tätä kautta löytyvä ryhmien valikoima voi poiketa siitä, mitä eri palvelimissa on tarjolla; mukana voi olla esimerkiksi jo poistettuja ryhmiä.

"Kahdeksan suurta": comp   humanities   misc   news   rec   sci   soc   talk
Muita isoja: alt   biz   bionet   bit   k12
Suomalaisia: sfnet   finet

Voit myös valita suoraan ryhmän, jota haluat lukea:


Termien selitysten etsiminen yms.

Tässä käsitellään vain nyyseihin, Internetiin ja datatekniikkaan liittyviä termejä. Muiden osalta ks. kohtaa Lukemisen apuneuvoja.

Nyyseissä käytettyjen slangisanojen, teknisten termein ja lyhenteiden merkityksiä voi etsiä mm. FOLDOC-sanastosta. Siinä sanojen merkitykset on selostettu aika yleistajuisesti:

Netti- ja ATK-slangin sanakirjoja on lukemattomia muitakin. Useimmista löytyy aineistoa, joka suoraan tai epäsuorasti on peräisin ATK-alan alkuhämäristä, esim. myyttisestä JARGON.TXT-tiedostosta. Laajoista tämäntapaisista sanakirjoista mainittakoon erityisesti jargon.orgin The Jargon Lexicon.

Muita hyviä sanastoja ovat

Muita sanastoja löytyy etenkin WebReferencen Internet glossaries -sivulta. Erityisesti mainittakoon vielä monihakujärjestelmä OneLook Dictionaries:

normaalilla haulla (yksi esiintymä) tai laajalla haulla (esiintymät kaikissa sanastoissa)

Ks. myös dokumenttia Datatekniikan sanastoja, joka sisältää kommentoituja linkkejä "tietotekniikan" (ATK:n) ja Internetin termien sanastoihin.

Laaja - moniin tarkoituksiin varmaankin aivan liian laaja - yleinen Internet-aiheinen hakemisto on PowerLinks Online! - Internet, jossa on erityinen News/USENET-osuus. Hakemisto vaikuttaa kylläkin huonosti ylläpidetyltä.