Nyysiopas, luku 3 Nyysietiketti:

Mikä nyysietiketti on? Mitä etikettejä on?

Nyysietiketiksi kutsutaan suosituksia siitä, miten nyyseissä kannattaa käyttäytyä. Osittain niissä käsitellään myös yleisempiä tietoliikenneverkossa eli netissä toimimisen kysymyksiä, ja siksi käytetään myös nimitystä netiketti. Toisaalta netiketti tarkoittaa myös yleisemmin käyttäytymistä Internetissä, siis myös mm. meilissä ja chatissä.

Käytännössä netiketissä on yleensä mukana myös teknisiä ohjeita muun muassa siksi, että halutaan kertoa, miten jokin suositeltu asia tehdään (ainakin jossakin järjestelmässä jossakin tilanteessa).

Netikettejä on monia, joskin niiden suositukset ovat suureksi osaksi varsin samanlaisia. Ks. esim. Yahoo-hakemiston kohtaa Netiquette taikka laajempaa listaa, joka löytyy Links2Gosta hakusanalla netiquette. Tämä on yksi netiketti. Sillä ei ole virallista asemaa, kuten ei muillakaan netiketeillä.

Lähinnä virallista asemaa oleva netiketti on Netiquette Guidelines (RFC 1855), mutta sekin on vain "informational RFC" ja vanhahko (vuodelta 1995), joskin selkeästi kirjoitettu ja sisällöltään hyvä. Se sisältää neuvoja muustakin kuin nyysien käytöstä, nimittäin

Suomessa on joukko suuria Internet-yhteydentarjoajia eli operaattoreita tehnyt yhteisen netiketin suositukseksi asiakkailleen. Se on melko ylimalkainen, osittain hämäräkin, mutta se kuvastaa vakavaa suhtautumista netikettiongelmiin ja on samoilla linjoilla kuin vanhemmat netiketit. Toisaalta yhteydentarjoajan suositukset eivät sido edes yhteydentarjoajan omia asiakkaita, ellei asiakkaan tekemästä sopimuksesta johdu jotain velvoitetta. Toisaalta sopimuksissa on yleensä kohta, joka kieltää häiriön aiheuttamisen muille.

Toki jotkin netiketeissä sanotut asiat ovat sellaisia, että lakikin sanoo niistä jotain, ja lait ovat voimassa Internetissäkin.

Kansainvälisistä, englanninkielisistä netiketeistä on olemassa laajahko (joskaan ei kattava) luettelo news.announce.newusers-ryhmän fakkien listan muodossa. Nämä fakit ovat osittain melko vanhoja - useat niistä on alun perin kirjoitettu monia vuosia sitten. Tämän voi tulkita kahdella tavalla: hyvän nyysikäyttäytymisen perusasiat ovat vakiintuneet aikoja sitten ja pätevät edelleen, tai sitten fakkeja ei vain viitsitä päivittää, koska siinä olisi liikaa työtä. Molemmat tulkinnat ovat oikeita! Kyseiset fakit ovat suureksi osaksi päällekkäisiä ja esittävät samat perusasiat eri painotuksin ja tyylein sekä kullekin ominaisia lisänäkökohtia. Mainituista fakeista ja eräistä muista vastaavista aineistoista on lyhyet luonnehdinnat englanninkielisellä Usenet-sivullani.

Laaja kokoelma netikettejä on myös Open Directory Projectin osastossa Computers: Internet: Etiquette. Erityisesti mainittakoon Arlene H. Rinaldin The Net: User Guidelines and Netiquette, josta on olemassa Jouni Viinikan tekemä suomennos Käyttäytyminen tietoverkoissa (ja muita käännöksiä, mm. ruotsinnos). Nimensä mukaisesti se käsittelee myös muita netin käyttömuotoja kuin nyysejä.

Uraauurtava merkitys Suomessa on ollut Timo Kiravuon suomenkielisellä News-etiketillä. Se on kuitenkin jo melkoisen vanha, ja viimeinen sisältöpäivitys on tehty ilmeisesti vuonna 1994 tai 1996 (vertaa ryhmään sfnet.aloittelijat.kysymykset 2000-06-01 lähetettyyn artikkeliin). Suuri osa seuraavassa esitettävän netiketin ajatuksista perustuu melko suoraan Kiravuon netikettiin, mutta huomioon on pyritty ottamaan viime vuosina tapahtuneet suuret muutokset ja monet uudet ilmiöt.