Nyysiopas, luku 1 Johdanto nyysien ihmeelliseen maailmaan:

Nyysien suhteesta muihin viestintämuotoihin

Internetin tunnetuimpia ja yleisimpiä käyttömuotoja ovat nykyisin Web ja meili ("sähköposti"), luultavasti tässä järjestyksessä. Nyysit tulevat enintään kolmantena. Sekä meili että nyysit ovat kuitenkin paljon Webiä vanhempia ilmiöitä. Nämä viestintämuodot eivät varsinaisesti kilpaile keskenään sen enempää kuin esimerkiksi televisio ja puhelin kilpailevat keskenään.

Meili

Meili ("sähköposti", "E-mail", "electronic mail") sopii yksilöiden väliseen ja pienehköjen ryhmien keskinäiseen viestintään, nyysit puolestaan isommille, yleensä ennalta rajaamattomille ryhmille. Meiliä voisi verrata kirjeeseen; nyysejä taas olemme jo verranneet sanomalehden toimittamattomaan yleisönosastoon.

Meilistä monelta kannalta - myös eri meiliohjelmista - kertoo laajasti eMailman-sivusto sekä Electronic Mail: Frequently Asked Questions. Ks. myös Meiliopasta.

Jakelulistat

Tavallaan meilin ja nyysien välimuotona ovat jakelulistat (postituslistat, mailing lists). Ideana on, että lähettämällä meiliä tiettyyn osoitteeseen saat sen lähtemään joukolle ihmisiä, listan tilaajia; tilaaminen voi tapahtua esim. määrämuotoinen viesti määrättyyn tilausosoitteeseen. Käytännössä jakelulista on yleensä nyyseille vaihtoehtoinen viestintämuoto, joka valitaan mm. silloin, kun osallistujien joukkoa halutaan jossain mielessä rajata.

World Wide Web

Web (Veppi, World Wide Web, WWW) on monella tapaa paljon tehokkaampi ja monipuolisempi viestintämuoto kuin nyysit. Toisaalta se ei ole samalla tapaa vuorovaikutteinen kuin nyysit. Ja vaikka nyysit ovat monessa mielessä erittäin sekava järjestelmä, siihen sisältyy aihepiirien luokitus (ryhmät).

Koska useimmat nykyiset Internetin käyttäjät tutustuvat ensin Webiin ja sitten ehkä nyyseihin ja koska yleisesti käytetään Web-selaimia nyysien lukemiseen ja kirjoittamiseenkin ja myös meilin käyttöön, on syntynyt paljon sekaannuksia. On tärkeää huomata, että yhtäläisyyksistä ja liitynnöistä huolimatta nyysit, meili ja Web ovat kolme eri järjestelmää.

Web-sivuille voidaan rakentaa erilaisia enemmän tai vähemmän avoimia keskustelujärjestelmiä, joista saatetaan käyttää esim. nimitystä vieraskirja (guestbook) taikka chat ("sätti", "tsätti"), joista jälkimmäinen usein viittaa irkin tapaisiin järjestelmiin. Useimmat niistä jäävät pienen piirin käyttöön tai kokonaan käyttämättömiksi.

Nimitys blogi tarkoitti alkujaan päiväkirjanomaista sivua tai sivustoa, "verkkopäiväkirjaa" tai "verkkolokia". Niihin liitettiin mahdollisuus kommentoida päiväkirjan pitäjän juttuja. Tällaisesta on saatettu päätyä keskustelufoorumiin, jossa voi kommentoida kommentteja jne. aika lailla nyysien tapaan. Nimestä web log väännettiin nimitys blog.

Jotkin Web-sivuille rakennetut keskustelujärjestelmät saattavat kuitenkin muodostua hiukan samantapaisiksi foorumeiksi kuin nyysiryhmät. Jos sivusto on suosittu, mukaan saattaa tulla riittävästi keskustelijoita. Kyse on toisaalta yleensä toistensa kanssa kilpailevista sivustoista, "portaaleista". Usein keskustelun lukeminenkin edellyttää jonkinlaista rekisteröitymistä, ja jotakin aihetta käsittelevä keskustelufoorumi saattaa olla sivuston muun sisällön seassa. Mainitunlaisia keskustelujärjestelmiä ovat perustaneet mm. Plaza ja Suomi24. Kuvaus aika monesta foorumista on sivulla Suomenkielisiä keskustelualueita internetissä.

Kirjoittelun tasosta antakoon kuvaa seuraava mielivaltaisesti (ei satunnaisesti!) valittu esimerkki:

Aihe: ericsson 1018
onko 1018 erkki todella hidas koska mull on,tosi hidas älyinen esim:688 on tosi nopee 1018 rinnalla.huolto meinas et siin 1018 on pieni prossu six se tomii hitaasti.onko asia tosi!!

Irkki

Irkki (irc) muodostaa nyysejäkin "reaaliaikaisemman" ja "interaktiivisemman" keskustelu­järjestelmään, johon käytetään erityisiä sitä varten kehitettyjä ohjelmia. Siinä on kanavia (channels) siten, että samalla kanavalla olevat käyttäjät "keskustelevat" (kirjoittelevat toisilleen): käyttäjän kirjoittama teksti ilmestyy saman tien muiden samalla kanavalla olevien käyttäjien kuvaruuduille. Käytännössä irkkailu on pulinaboksin tasolla olevaa ajantappamista vielä paljon suuremmassa määrin kuin nyysien käyttö. Lisäksi todellisen ajantasaisen viestinnän harjoittaminen on huomattavan vaikeaa mm. aikavyöhykkeiden erojen takia. Suomeksi on olemassa mm. Funetissa tehty IRC:n yleisesittely ja Tampereen yliopistossa kirjoitettu IRC-opas (Unix-käyttöön). Lisäksi Heikki Kantola on koonnut laajan kokoelman linkkejä IRC-aiheisille sivuille.

Boksit (ilmoitustaulut, BBS:t)

Nyysejä joiltakin osin muistuttava viestintämuoto on ns. boksi, tieteellisemmältä nimeltään ilmoitustaulujärjestelmä eli bulletin board system, BBS. Toisaalta bokseja käytetään myös meilien lähettämiseen ja tiedostojen "imurointiin" (hiukan samaan tapaan kuin FTP-palvelimia Internetissä). Boksi tarkoitti alun perin suunnilleen sitä, että pienehkö joukko ihmisiä eri puolilta maata, ehkä maailmaakin, voi ottaa yhteyden johonkin koneeseen jossakin ja lähettää viestejä "tauluille" ja lukea viestejä tauluilta. Kaikki tapahtui aluksi yhden tietokoneen sisällä, olkoonkin, että konetta voidaan käyttää etäältäkin, yleensä modemiyhteyden kautta. Myöhemmin rakennettiin mm. Fidonetin puitteissa boksien välisiä yhteyksiä, joihin sisältyy viestien vaihto siten, että tuloksena on joiltakin osin nyysejä muistuttava järjestelmä. Lisäksi boksien ja nyysien välille on rakennettu erilaisia yhteyksiä.

Boksit toimivat lähinnä harrastelijapohjalla. Vaikka boksien suhteellinen merkitys on vähentynyt Internetin käytön yleistyessä, Suomessakin on edelleen runsaasti bokseja. - Akateemisessa maailmassa harrastettiin ennen hiukan vastaavantyyppistä viestintää "telekonferenssijärjestelmissä" kuten PortaCOM.

Termit oikein, viesti perille

Kussakin viestintämuodossa kannattaa käyttää oikeita nimityksiä eikä jostakin toisesta järjestelmästä opittuja jossain määrin vastaavia sanoja. Esimerkiksi nyysiryhmän kutsuminen "kanavaksi" tai "tauluksi" hämää niitä ihmisiä, jotka tuntevat vain nyysit ja niiden sanaston, ja lisäksi se saattaa luoda vaikutelman siitä, että kirjoittaja on ns. pihalla:

Use of this term for a Usenet newsgroup generally marks one either as a newbie fresh in from the BBS world or as a real old-timer predating Usenet.
FOLDOC s.v. BBS

Viestintämuotojen yhdistäminen

Eri viestintämuotoja voidaan usein yhdistää. Tyypillinen esimerkki on tilanne, jossa nyyseihin kirjoitetaan lyhyt vastaus tai tiedote, jossa viitataan Web-sivuun, jolla on tarkempaa ja ehkä ajantasaisempaa tietoa. Esimerkki:

From: Jukka Korpela <jkorpela@alpha.hut.fi>
Subject: Re: Lääkkeistä  (Oli:Oikeus kuolla?)
Newsgroups: puhe.terveys
Date: 14 Sep 1998 12:07:30 +0300
Organization: Helsinki University of Technology, Finland

Veikko Siivola <vjs@delta.hut.fi> writes:

> Tietääkö joku, millainen lääke on Voltaren? Reseptissä luki
> Voltaren 50 mg rapid tabl.

Tällaiset asiathan selviävät Lääkeoppaasta:
http://www.ngs.fi/laakeopas/

Voltarenin vaikuttava aine on diklofenaakki, joka kuuluu
tulehduskipulääkkeisiin. Se "rauhoittaa kipua mm. reumataudeissa sekä
vammojen tai leikkausten jälkeen. Lääkettä käytettäessä
kuumotus, turvotus, kipu ja liikearkuus vähenevät ja myös
kuume alenee." Ks. tarkemmin
http://www.ngs.fi/db/laakeopas1998/record?1437
jossa on myös tietoja mahdollisista sivuvaikutuksista.

-- 
Yucca, http://www.hut.fi/u/jkorpela/ or http://yucca.hut.fi/

Ylläoleva esimerkki on eräs artikkeli sellaisena, kuin jokin nyysiohjelma saattaisi sen yksinkertaisimmillaan esittää. Monet nyysiohjelmat esittävät artikkelissa mainitut Web-osoitteet kuten http://www.ngs.fi/laakeopas/ eräänlaisina linkkeinä, jolloin käyttäjä esim. pelkällä klikkauksella pääsee lukemaan dokumenttia, johon viitataan.

Muista yhteyksistä edellä kuvattujen viestintämuotojen välillä mainittakoon seuraavat: