Web-julkaisemisen opas, luku 4 Liitteet:

Linkkejä lisätietoihin

Suomeksi

Luultavasti paras luettelo suomenkielisistä ohjeista, jotka liittyvät Web-sivujen tekemiseen, on Makupalat-linkkikirjaston kohdassa Kotisivu. Siellä on linkkejä myös englanninkielisiin juttuihin, mutta kieli ilmenee yleensä linkin nimestä. Luettelo on kyllä aika laaja, mikä on kaksipiippuinen juttu. Makupaloissa on myös muita Webiin tavalla tai toisella liittyviä linkkikokoelmia, mm. osastoissa Internet, Ohjelma-arkistot sekä Tietotekniikka I ja Tietotekniikka II; viimeksi mainitussa on mm. ohjelmointiin (Java, JavaScript, ...) liittyviä linkkejä.

Nyrkkisäännöksi aineiston arviointiin voi antaa, että aloittelijalle tarkoitetussa HTML-oppaassa on sitä vähemmän varsinaista asiaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa se kertoo, miten voit (muka) määrätä sivun taustavärin. Sehän ei toki ole ensimmäisiä asioita, jotka kannattaa oppia! Toinen tapa nopeasti arvioida HTML-opasta on katsoa, mitä se sanoo blockquote-elementistä; jos opas opettaa, että se tarkoittaa sisennystä (eikä lohkositaattia), niin oppaan tekijä on luultavasti ymmärtänyt monta muutakin asiaa värin.

Seuraavassa on muutama suomenkielinen esitys HTML:n keskeisistä rakenteista; ne kattavat suunnilleen saman aihepiirin, joten kannattaa valita se, jonka esitystyylistä pitää eniten:

Muista suomenkielisistä aineistoista mainittakoon seuraavat:

Englanniksi

Valtaosa Web-sivujen tekemistä koskevasta aineistosta on kirjoitettu englanniksi. Taso vaihtelee erittäin paljon. mutta jos ottaa lähtökohdaksi Tobias C. Brownin huolella kokoaman ja kommentoidun linkkilistan Web Site Development Information, löytää jyviä eikä akanoita.

Seuraavassa pari omaa suositustani erityisesti niille, jotka haluavat systemaattisesti opiskella sivujen tekemistä:

Yksityiskohtaista tietoa HTML:stä on englanniksi seuraavissa:

Lisätietoja CSS:stä löytyy sivun Keskeisiä CSS-linkkejä kautta.

Muilla kielillä

Sfnet.viestinta.www VUKK ja muut fakit

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin Web-sivujen tekemisestä on sfnet.viestinta.www VUKK:ssa. Sieltä kannattaa yleensä ensimmäiseksi katsoa apua ongelmatilanteissa. Jos VUKK:sta ei löydy vastausta kysymykseesi, voit myös etsiä kyseisestä nyysiryhmästä artikkeleita avainsanojen perusteella esim. seuraavalla lomakkeella:

Artikkelien etsintä sfnet.viestinta.www-ryhmästä Google Groups -järjestelmällä:

:

Englanninkielisiä fakkeja on useitakin erittäin hyödyllisiä, mm. seuraavat:

Englantia osaava voi myös etsiä vastauksia kysymyksiinsä ryhmistä comp.infosystems.www.authoring.html ja alt.html sekä muista comp.infosystems.www.authoring-ryhmistä. Mutta ensin kannattaa aina katsoa fakeista; yleensä sieltä löytyy vastaus nopeammin, ja se on todennäköisesti vielä oikea.