Web-julkaisemisen opas, luku 4 Liitteet:

Peruskäsitteiden määritelmiä

Tässä määritellään vain muutamia Web-sivujen tekemiseen keskeimmin liittyviä peruskäsitteitä. Muiden osalta viitataan dokumenttiin Datatekniikan sanastoja.

palvelin (engl. server)
laite tai ohjelmisto, joka hoitaa jotakin erityistä tehtävää kuten tulostusta, datan varastointia tai meilin kulkua ja tarjoaa siihen liittyviä palveluita verkon kautta; vrt. Web-palvelin
protokolla (engl. protocol)
yhteyskäytäntö eli sopimus (määritelmä) joka määrittelee datansiirrossa sovellettavat menettelyt; protokollilla on Internetissä ratkaiseva merkitys, ja niitä on useilla eri tasoilla, fyysisestä datansiirtotavasta alkaen
selain (engl. (Web) browser)
ohjelma, joka pystyy hakemaan Web-dokumentteja Web-palvelimilta ja esittämään ne käyttäjälle näkyvässä tai muutoin havaittavassa muodossa; esim. Internet Explorer, Netscape, Opera, Lynx, iCab
URL
määrämuotoinen osoite, joka viittaa Internetissä olevaan "resurssiin" kuten Web-sivuun
Web-palvelin (engl. Web server, HTTP server)
palvelin, joka tarjoaa Web-sivuja luettaviksi selaimille HTTP-protokollaa käyttäen; palvelinohjelmistoja on monia erilaisia, yleisin ja tunnetuin lienee Apache