Suomen kielen normien muutoksia, luku 13 Erisnimet:

Paikannimien ”omakielisyys”: Liepāja ← Libau

Kielenhuolto on useissa yhteyksissä esittänyt paikan­nimien muuttamista ”omakielisiksi” tai ”omankielisiksi”. Tämä voi merkitä joko luopumista sovinnaisnimestä tai siirtymistä esimerkiksi saksan tai venäjän kautta tulleesta nimiasusta alueen oman kielen mukaiseen. Asia on esitetty muun muassa Kielikellon 4/2006 artikkelissa Tuttujen paikkojen vieraita nimiä, vaikka sen varsinainen tarkoitus on varoittaa käyt­tä­mäs­tä eng­lan­nin mukaisia paikan­nimiä kuten Bavaria (suomeksi Baijeri). Artikkeli esittää:

Yleisperiaatteena on, että kunkin maan virallisen enemmistö­kielen mu­kai­nen nimi­asu on suositeltavin muissakin kielissä. Erikseen ovat ns. sovinnais­nimet, siis sem­moi­set vanhastaan suomen kieleen vakiintuneet nimet kuin vaikkapa Saksa tai Lontoo.

Periaatetta kuitenkin rikkoo Kielikellon 4/2014 artikkelin Syyrian kaupunki on Kobanê suositus käyttää kurdin­kielistä nimeä Kobanê eikä Syyrian virallisen kielen arabian mukaista muotoa (Ayn al-Arab tai oikeammin ʿAyn al-ʿArab).

Kielikellossa 1/2004 on periaatteessa tarkempi periaatteiden kuvaus artik­ke­lis­sa Pahdatista Bag­da­diin. Ulkomaiset nimet suomen kielessä. Sen mukaan ulko­mais­ten paikan­nimien nykyi­set kirjoitus­suositukset ovat seuraavat:

YK:n paikannimikonferenssit ovat suosittaneet paitsi kansallisten paikan­nimien saamista kansainväliseen käyttöön myös kansallisten sovinnais­nimien määrän harkittua karsimista eli palaamista alkuperäisten nimien käyttöön. Tämä on hel­poin­ta nimi­asuissa, jotka eroavat toisistaan vain vähän. Suomen kielessä sellaisia muu­tok­sia ovat esim. Upsala > Uppsala; Vermlanti > VärmlantiVärmland ja Skoone > Skåne.

Ks. erillistä huomausta nimestä Alsace.

Asua Uppsala on käytetty Kielikellon 4/1994 artikkelissa Miljoonat ulkomaiset paikan­nimet ja suositeltu Kieli­kellon 2/1998 artikkelissa Ruotsin maakuntien ja läänien nimet, joskin sen mukaan ”vanha sovinnaisasu Upsala on myös mahdollinen”. Toisaalta Eksonyymit-sivusto ilmoittaa nimen Upsala vanhentuneeksi.

Artikkeli kertoo myös, että vuonna 1997 suomen kielen lauta­kunta suositteli ensisijaiseksi asua Värmlanti (: Värmlannin) ja totesi, että ”sen rinnalla voi käyttää sitaattiasuista nimeä Värmland” ja että ”aikaisemmin suositettua muotoa Vermlanti voi käyttää edelleen tradi­tio­naa­li­sis­sa yhteyksissä”. Kieli­kellon 1/1995 artikkelin Ruotsin maakuntien nimet mukaan ”suomessa lanti-loppuisiksi vakiin­tu­nei­ta ovat Gotlanti, Norlanti, Vermlanti, Uplanti ja Öölanti”. Kielitoimiston ohjepankin sivulla Nimien taivutus: prinssi Nicolaksen (kirjoitettu aikaisintaan v. 2015) on kuitenkin asu Värmlanti. Eksonyymit-sivustossa on rinnakkaisina VärmlantiVermlanti sekä UplantiUppland.

Juuri tämän tarkemmin periaatteita ei liene kuvattu missään. Tosin Kielikellon 4/1994 artikkelia Miljoonat ulkomaiset paikannimet voidaan tulkita niin, että pitkän aikavälin tavoite on, että paikkaan viitataan kaikissa kielissä sillä nimellä, joka paikalla on omassa maassaan virallisena nimenä. Se kuitenkin toteaa, että ”vanhaa traditiota ei ole mahdollista pyyhkäistä hetkessä pois eri maiden nimikäytännöstä, esimerkiksi suomesta Veikseliä tai Hampuria”. Liekö siis tarkoitus ajan oloon korvata nekin ja siirtyä puhumaan suomen kielessä Wisłasta ja Hamburgista?

Avoimeksi jää, millä perus­teil­la ratkaistaan, mitkä vakiintuneet nimet pitäisi korvata ”omakielisillä”. Päätelmiä voidaan tehdä huomautuksista, joita on esitetty eri tapausten yhteydessä, kuten kohdassa Vltava ← Moldau kuvatussa tapauk­ses­sa. Lienee tulkittava, että kolmannen kielen (siis muun kuin maan enemmistö­kielen tai suomen kielen) mukai­nen nimiasu olisi korvattava maan oman kielen mukaisella, mutta suomen kieleen mukau­tu­nut asu on säilytettävä tai voidaan säilyttää.

Kuitenkin maininnat Ruotsin paikannimien muuttamisesta ruotsin mukaiseen asuun hämärtävät kuvaa. Selityksenä on ehkä KOP:n sivulla Eksonyymit eli kansalliset sovinnais­nimet oleva huomautus: ”Helpointa on vähentää sellaisia eksonyymejä, joiden kirjoitus­asu on lähellä lähtökielen kirjoitusasua. Paikannimiä, joissa on palattu lähtö­kieli­seen kirjoitus­asuun, ovat mm. TeksasTexas, UpsalaUppsala, SkooneSkåne ja JyykeäYykeä.” Todellisuudessa Teksas ei ole koskaan ollut virallinen eikä tavallinen (vrt. kohtaan X-kirjain ja ks eräissä sanoissa), vaikka esimerkiksi kielitoimiston sivu Iskikö Harvey-hurrikaani Teksasiin vai Texasiin? antaisi aiheen ajatella toisin. Asua Skoone on jossain määrin käytetty, mutta virallista asemaa silläkään ei liene ollut; tosin se esiintyy NS:ssa s.v. herttua. Yl­lät­täen kuitenkin Eksonyymit-sivusto mainitsee rinnakkain asut SkåneSkoone. Sen mukaan Jyykeä on suomenkielinen sovinnaisnimi, ja omakieliseksi nimeksi ilmoitetaan Lyngen, kun taas Yykeä kveenin mukainen. (Kveeniksi kutsutaan Pohjois-Norjassa puhuttua suomen muotoa, joka nykyisin usein kuvataan omaksi kielekseen.)

Kielikellon artikkeli mainitsee erityisesti saksankieliset nimiasut ”alueilla, jotka jossain vaiheessa ovat kuuluneet Saksaan tai Itävalta-Unkariin”. Niistä monet on jo melko vakiin­tu­nees­ti korvattu muunkielisillä, esimerkiksi Danzig puolan mukaisella asulla Gdańsk tai (paljon yleisemmin) sen muutetulla kirjoitusasulla Gdansk ja Libau latvian­kielisellä asulla Liepāja. Tosin vanhoja asuja käytetään yleisesti historiallisissa yhteyksissä, vaikka tätä ei kielen­huollon ohjeissa yleensä mainita.

Uudemman ongelman muodostavat nimet, jotka tulivat suomen kieleen Neuvosto­liiton aikana tai jo aiemmin venäjän­kielisessä asussa. Monet niistä viittaavat paikkoihin, jotka sijaitsevat nyt maassa, jonka enemmistö­kieli on jokin muu. Esimerkiksi nykyisin Ukrai­naan kuuluvan kaupungin nimi Lvov on jo melko yleisesti korvautunut ukrainan mu­kai­sel­la asulla Lviv, ja Kazakstanin entisen pääkaupungin nimi Alma-Ata on vaihdettu kazakin kieleen perustuvaksi nimeksi Almaty.

Epäselvää on, miten laajasti periaatetta on tarkoitus noudattaa. Pitäisikö esimerkiksi nimi Odessa vaihtaa ukrainan mukaiseen muotoon Odesa, Donbass muotoon Donbas jne.? KOP:n ohje Kirjaimet š ja ž nimissä: Sotši, Fidži sanoo:

sovinnaisnimistä on omaksuttu suoraan venäjän kautta ja latinaistettu kyril­li­sis­tä kirjaimista suomalaisen SFS:n venäjän latinaistamis­kaavan mukaan, vaikka nimen lähtökieli ei ole venäjä:
Azerbaidžan
Tadžikistan
Taškent
Tšernobyl

Kuitenkin ukrainan siirtokirjoitusta koskevassa kohdassa käsitelty Kielikellon 4/2012 artikkeli mainitsee, että Tšernobylin ukrainan­kielisen nimen asu on artikkelissa kuvatun latinaistuksen mukaan Chornobyl.

Seuraavista maailman paikkojen suomen kielessä käytettävien nimien muutoksista on erikseen kirjoitettu Kielikellossa:

Lisäksi on Kotuksen sivuilla käsitelty tapausta Swazimaa ∼ Eswatini: voi edelleen käyttää vakiintunutta sovinnaisnimeä Swazimaa, mutta voi myös käyttää ”omakieliseen nimeen perustuvaa nimeä Eswatini”; omakielinen nimi on eSwatini.