Suomen kielen normien muutoksia, luku 13 Erisnimet:

Vltava ← Moldau

Prahan läpi virtaavan joen vakiintunut nimi suomen kielessä oli Moldau. Kielikellon 3/2002 artikkelin Vltava vai Moldau? mukaan kuitenkin ”suomen­kielisessä tekstissä käytetään nimeä Vltava”. Muutoksen perusteluksi esitetään seuraava: ”Yleisohje on, että paikannimistä käytetään kunkin alueen omankielisiä muotoja.” Yleis­ohjetta käsitellään kohdassa Paikannimien ”omakielisyys”.

Toisaalta artikkeli loppuu seuraavaan kappaleeseen:

On olemassa myös suomen kieleen mukautuneita, vanhastaan vakiintuneita ns. sovinnaisnimiä, joista käytetään suomen­kielisessä tekstissä aina suoma­laistu­nut­ta muotoa. Näitä nimiä ovat esimerkiksi Tonava ja Veiksel.

Artikkeli siis näyttäisi tulkitsevan yleisohjetta niin, että vakiintunutkin nimi on korvattava ”alueen oman­kielisellä muodolla”, jos nimi on alkujaan otettu suomen kieleen alueen ulkopuolisesta kielestä, kuten Moldau (ruotsin kautta) saksasta. Sen sijaan sovinnais­nimi ilmeisesti on suojassa, jos se on mukautunut suomen kieleen eikä esiinny samassa asussa muussa kielessä, kuten Veiksel, vaikka sekin johtuu saksasta (Weichsel).

Kuitenkin Kotuksen Eksonyymit-sivusto esittää kaksi vaihtoehtoista suomenkielistä nimeä: ”Vltava (endonyymi) ∼ Moldau”.