Nyysiopas, luku 1 Johdanto nyysien ihmeelliseen maailmaan:

Nyysit ovat isommat kuin luuletkaan

Tietokoneita on kauan käytetty jonkinlaiseen ihmisten väliseen viestintään, aluksi paikallisesti, sitten laajemmin. Yhden tietokoneen tai yhden paikallisverkon tai yhden organisaation sisällä toimivia viestintäjärjestelmiä on edelleenkin, ja niihin tottunut voi kokea melkoisia yllätyksiä huomatessaan nyysit toisenlaisiksi. Vertaa seuraavassa luvussa esitettävään nyysien ja eräiden muiden viestintämuotojen vertailuun.

Nyysit ovat maailmanlaajuinen hajautettu järjestelmä, jossa viestit välittyvät tietokoneiden muodostaman verkon kautta miljoonien ihmisten luettaviksi. Osa ryhmistä tosin leviää vain yhden maan tai suppeamman alueen sisällä, mutta sinä et voi tavallisena nyysienkäyttäjänä säädellä sitä, minne kaikkialle nyyseihin kirjoittamasi jutut leviävät. Esimerkiksi suurin osa suomalaisista sfnet-ryhmistä leviää ja arkistoituu maamme ulkopuolellekin. Juttujasi saattaa lukea esimerkiksi nykyinen tai tuleva esimiehesi tai puolisosi tai naapurisi - nyt tai viiden vuoden kuluttua jostain arkistosta.

Nyysien laajuutta on vaikea arvioida monestakin syystä. Koska ei ole mitään erityistä käyttäjäksi rekisteröitymistä, ei voida sanoa, moniko ihminen lukee nyysejä. Artikkelien määrää voidaan arvioida jossain määrin, ja se oli joulukuussa 1999 luokkaa miljoona viestiä päivässä. Hobbes' Internet Timeline antaa kuvaa Internetin yleisestä kasvusta, mutta sen tiedot nyysien (Usenetin) osuudesta ovat melko suppeat. Toistaiseksi nyysien volyymi on karkeasti ottaen kaksinkertaistunut vuosittain.

Maailmanlaajuisuus ei merkitse vain maantieteellistä levinneisyyttä. Siihen sisältyy myös suurempia kulttuurieroja ja ihmisten välisiä eroja kuin pystyt kuvittelemaan. Se, mikä jossain ympäristössä on hauska vitsi, on jossakin toisessa moukkamainen möläytys, kolmannessa verinen loukkaus tai törkeä rikos. Kun vielä otamme huomioon, että nyyseissä ilmeet tai puhetilanne eivät ole ohjaamassa viestien tulkintaa, voidaankin sanoa, että nyyseissä harvinaisen suuressa määrin pätee: "Viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta".

Yleensä jotakin nyysiryhmää seuraavilla ihmisillä ei ole mitään muuta yhteistä kuin jonkinlainen kiinnostus ryhmän aihepiiriä kohtaan. Ja kiinnostus voi luonteeltaan ja motivaatioltaan vaihdella suuresti.

Osoituksena siitä, miten vaikeaa ihmisten on ymmärtää ja muistaa kirjoittavansa maailman­laajuiseen järjestelmään, on paikallisiin asioihin viittaaminen tavalla, joka ei ole ymmärrettävissä kuin paikallisesti. Kun vielä paikka jää sanomatta, tilanne on surkuhupaisa. Paljonko hyötyä on puhelinnumerosta, jos suuntanumeroa ei kerrota eikä se edes ole pääteltävissä? Onko fiksua myyskennellä nyyseissä hankalasti kuljetettavaa esinettä (esim. 500 litran akvaariota) edes vihjaamatta, missä päin Suomea tai maailmaa se on? Tai kun joku kirjoittaa "koulustaan", miten lukija voi arvata, onko kyseessä peruskoulun ala-aste vai korkeakoulu?