Meiliopas, luku 3 Mitä kannattaa lähettää ja lukea ja miten:

Mitä saa tehdä - dataliikenteen pelisääntöjä

Sitä, mitä ihmiset dataliikenneyhteyksillä tekevät, koskevat samat yleiset lait ja oikeusperiaatteet kuin muutakin ihmisten toimintaa. Esimerkiksi tekijänoikeutta ja kunnianloukkausrikoksia koskevat säädökset soveltuvat myös dataliikenteessä harjoitettuun toimintaan. Eri asia on, että lakien ja sääntöjen soveltaminen tietoliikenteeseen on usein ongelmallista. Aina ei edes ole selvää, minkä maan lakeja on sovellettava. Vrt. Nyysioppaan kohtaan Nyysit ja laki.

Yleisesti puhutaan ns. netiketistä (nettietiketistä), jolla tarkoitetaan yleisiä sääntöjä siitä, miten netissä on syytä käyttäytyä. Tällöin viitataan eri ihmisten tai yhteisöjen laatimiin, osittain erilaisiin säännöstöihin. Niillä ei ole oikeudellisesti velvoittavaa asemaa, vaan ne ovat luonteeltaan suosituksia, joilla usein on takanaan tietoliikenteen käyttäjien yleinen mielipide. Osa netiketeissä olevista säännöistä on toki sellaisia, että lait tai velvoittavat sopimukset sanovat aivan samaa. Ja esimerkiksi käyttäjän ja yhteydentarjoajan välisessä sopimuksessa voi olla kohtia, jotka rajoittavat käyttöä.

Virallisimpana netikettinä voidaan dokumenttia Netiquette Guidelines (RFC 1855), mutta sekin on vain "informational RFC" ja vanhahko (vuodelta 1995), joskin selkeästi kirjoitettu ja sisällöltään hyvä. Se jakautuu osiin, jotka antavat neuvoja