Meiliopas, luku 3 Mitä kannattaa lähettää ja lukea ja miten:

Tietosuoja

Dataliikenneverkkojen luonteesta johtuu, että tietosuojaa ei pystytä takaamaan. On olemassa useita erilaisia teknisiä mahdollisuuksia urkkia dataliikennettä, tunkeutua järjestelmiin, väärentää viestejä jne.

Meiliin sovelletaan lähtökohtaisesti viestintäsalaisuutta. Asiasta on periaatteellinen säädös perustuslain 10 §:ssä ja täsmällisemmät säädökset rangaistusuhkineen rikoslain 38. luvussa.

Käytännössä tätä salaisuutta ei voida teknisin keinoin taata (sen enempää kuin voidaan estää ihmisiä varastamasta yms., joskin se voidaan tehdä vaikeammaksi). Toisaalta sen rikkomisesta voidaan rangaista. Toisin sanoen:

Jos kyse on erityisen luottamuksellisista tai arkaluonteisista tiedoista, kannattaa harkita jonkin hyvän salakirjoitusmenetelmän käyttöä. Eräs yleisesti käytetty menetelmä on PGP. Lisätietoja on ohjeessa PGP:n käyttö Windowsissa.