Mittayksiköt, luku 2 Suureiden arvojen kirjoittaminen:

Lukujen esitystapa

Suomen kielessä käytetään desimaalierottimena pilkkua, esimerkiksi 5,2. Englannin kielessä käytetään yleensä pistettä, esimerkiksi 5.2, paitsi joidenkin standardointijärjestöjen jul­kai­suis­sa pilkkua. Standardien mukaan sekä piste että pilkku ovat sallittuja, mutta englan­nin kielen normit sallivat vain pisteen.

Luvun numerot jaetaan kolmen numeron ryhmiin desimaalierottimesta vasemmalle ja oikealla, ja ryhmien välissä käytetään sitovaa välilyöntiä, esimerkiksi 2 345,678 91. Tosin eri suositukset ovat hiukan eri linjoilla sen suhteen, miten tarkasti tätä noudatetaan. Käy­tän­nös­sä välit jätetään usein pois, esimerkiksi 2345,67891, tai englannin kielessä käy­te­tään erot­ti­me­na pilkkua desimaalipisteen vasemmalla puolella, esimerkiksi 2,345.67891.

Luvun esityksessä voi olla myös skaalauskerroin: luvun jäljessä kertomerkki (×) ym­pä­ril­lään sitovat välilyönnit ja sitten luku 10 ja sen eksponentti. Tämä on usein vaihtoehto etuliitteiden käytölle. Esimerkiksi suure 123 456 789 W voidaan esittää myös muodossa 123,456 789 × 10⁻⁶ W tai muodossa 123,456 789 MW.

Kertolaskun merkkinä voidaan standardien mukaan käyttää myös kertopistettä (⋅) silloin, kun luvuissa käytetään desimaalipilkkua eikä -pistettä, esimerkiksi 123,456 789 ⋅ 10⁻⁶. Kertomerkki on kuitenkin selvempi ja myös helpompi tuottaa.

Jos yläindeksejä ei voi käyttää teknisten rajoitusten, käytössä on useita korvaavia merkintöjä, joista mikään ei ole virallinen. Potenssiin korottamista saatetaan merkitä sirkumfleksilla ^ tai merkkiparilla **. Esimerkiksi luku 1,2 × 10⁻⁶ kirjoitetaan tällöin 1,2 × 10^(−6) tai 1,2 × 10**(−6).

Ohjelmointikielissä on yleisesti käytössä niin sanottu E-merkintä, jossa E-kirjain edustaa potenssiin korotettavaa lukua 10, esimerkiksi 1,2E−6 = 1,2 × 10⁻⁶. Tällaista merkintää saatetaan lyhyyden vuoksi käyttää muissakin yhteyksissä, muun muassa laboratorio­tulok­sis­sa.