Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Kertolaskun merkit × ja ⋅

Kertomerkki ”×” (U+00D7, multiplication sign) ja kertopiste ”⋅” (U+22C5, dot operator) tarkoittavat kertolaskua. Kertomerkkiä ei käytetä SI-yksiköiden tunnuksissa, mutta sitä voidaan käyttää niihin liittyvissä luvuissa, esimerkiksi 1,2 × 10³ kg. Kertopiste esiintyy usein SI-johdannaisyksiköiden tunnuksissa, esimerkiksi cd ⋅ sr, mutta ne voidaan kirjoittaa myös ilman sitä, esimerkiksi cd sr.

Kertomerkki ”×” voidaan standardinmukaista suomalaista näppäimistöasettelua käytettäessä kirjoittaa näppäinyhdistelmällä AltGr X. Tämä asettelu ei yleensä ole asennettuna Windows-koneissa. Niissä voi käyttää yhdistelmää Alt 0215 (numero­näppäimistöä käyttäen).

Kertomerkin sijasta käytetään hyvin yleisesti x-kirjainta. Tämä on kuitenkin standardien vastaista ja typografisesti huono menettely.

Kertopiste ”⋅” voidaan kirjoittaa Wordissa kirjoittamalla u+22c5 ja näppäilemällä Alt X. Muissa tilanteissa se on yleensä tuotettava valitsemalla se käytettävän ohjelman tai käyttöjärjestelmän ns. merkkipaletista toiminnon ”Lisää merkki” tai vastaavan kautta.

Kertopisteen käyttö standardoitiin vasta vuonna 2009. Kertopiste sisältyy suhteellisen harvoihin fontteihin, ja sen kirjoittaminen on useimmissa tilanteissa hankalaa. Tällaisista syistä kertopisteen tilalla käytetään yleisesti rivinkeskistä pistettä · (U+00B7, middle dot), esimerkiksi cd · sr. Se on hyvin monimerkityksinen merkki, joka on usein typografisesti huonompi kertolaskua osoittamaan kuin kertopiste, mutta tämä riippuu fontista. Standardinmukaista suomalaista näppäimistöasettelua käytettäessä rivinkeskinen piste voidaan kirjoittaa näppäinyhdistelmällä Shift AltGr X. Windows-koneissa voi käyttää yhdistelmää Alt 0183 (numeronäppäimistöä käyttäen).