Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Promillemerkki ‰

Promillemerkki ‰ voidaan standardinmukaista suomalaista näppäimistöasettelua käytettäessä kirjoittaa näppäinyhdistelmällä AltGr 5. (Vertaa prosenttimerkin % kirjoittamiseen yhdistelmällä Shift 5.) Tämä asettelu ei yleensä ole asennettuna Windows-koneissa. Niissä voi käyttää yhdistelmää Alt 0137 (numeronäppäimistöä käyttäen).