Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Sitova välilyönti

Sitova välilyönti eli yhdistävä välilyönti (no-break space) on muutoin samanlainen merkki kuin tavallinen välilyönti, mutta kieltää tekstin jakamisen eri riveille sen kohdalta. Tavallista välilyöntiä käytettäessä voi käydä niin, että tekstiä muotoileva ohjelma käsittelee ilmauksen ”N m” niin, että ”m” joutuu uuden rivin alkuun. Sitovaa välilyöntiä käytettäessä näin ei käy. Jos siis esimerkiksi newtonmetrin tunnus kirjoitetaan ”N m” tai ”N ⋅ m”, on siis syytä käyttää sitovaa välilyöntiä. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia tilanteita, joissa ei ole todellista vaaraa eri riveille jakautumisesta.

Sitova välilyönti voidaan kirjoittaa Word-ohjelmassa yhdistelmällä Ctrl Shift välilyönti, siis pitämällä sekä Ctrl-näppäintä että Shift-näppäintä alhaalla silloin, kun painetaan väli­lyönti­näppäintä. Standardinmukainen suomalainen näppäimistöasettelu tarjoaa helpomman keinon: AltGr välilyönti, eli pidetään AltGr-näppäintä alhaalla silloin, kun painetaan väli­lyönti­näp­päin­tä. Windowsissa voidaan näppäimistöasetteluista riippumatta käyttää näppäilyä Alt  0160 eli näppäillä numeronäppäimistöltä 0160 siten, että Alt-näppäin on alas painettuna.