Unix-opas, luku 6 Komennot:

Miten löydät tietoja komennoista

Yleistä

Unixissa on hyvin paljon komentoja ja monissa niissä monia eri piirteitä ja mahdollisuuksia. Kukaan ei voi muistaa niitä kaikkia, eikä se olisi tarpeellistakaan. Monille käyttäjille riittää tuntea 10 - 20 erilaista komentoa ja niistäkin vain peruskäyttö.

Sen sijaan on tarpeellista osata etsiä tietoja komennoista silloin, kun on välttämätöntä tai ainakin hyödyllistä oppia uusi komento tai jonkin vanhan komennon uusi käyttötapa.

Man-sivut (man-komento)

Unix-kirjallisuudessa hyvin yleisesti kerrotaan, että komennoista saa tietoa man-komennolla (manual 'käsikirja'): komento

man komentosana

tulostaa päätteelle kuvauksen, "man-sivun", komennosta, jonka nimi on annettu argumenttina. Tämä on tietysti totta (pääosin) mutta suuressa määrin harhaanjohtavaa, sillä vaikka man-komennolla saatavat tiedot ovat usein hyvin hyödyllisiä, ne saattavat olla etenkin aloittelijalle hyödyttömiä, koska

Saatavat ohjeet tulostuvat kuvaruudullinen kerrallaan. Eteenpäin pääsee välilyönnillä (tai rivi kerrallaan return-näppäimellä) ja lopettaa voi q:lla (quit). Itse asiassa man-komennon toteutuksessa tulostuspuolen hoitelee more-komento, joten sen yhteydessä mainittavat lisämahdollisuudet ovat käytettävissä.

Jos haluat tietoja jostakin aiheesta, mutta et tiedä, onko sen nimistä tai siihen liittyvää komentoa olemassa, voit antaa komennon

man -k aihe

Tällöin aiheen nimi on ilmoitettava englanniksi. Valitsimen k-kirjain tulee sanasta keyword.

Seuraavassa on esimerkkinä muuan poikkeuksellisen lyhyt man-sivu, nimittäin komennolla man script eräässä koneessa saatu:

script(1)                            script(1)

NAME
 script - Makes a transcript of terminal session

SYNOPSIS

 script [-a] [file]

 The script command makes a transcript of everything printed on your termi-
 nal.

FLAGS

 -a Appends the transcript to file rather than writing it to file.

DESCRIPTION

 The transcript is written to file, or appended to file if the -a flag is
 given. If no filename is given, the transcript is saved in the file
 typescript.

 The script ends when the forked shell exits.

 This program is useful when you are using a CRT and want a hard-copy record
 of the dialog (for example, a technical writer might create an example of a
 working session this way).

RELATED INFORMATION

 Commands: cat(1), echo(1), tee(1).
Esimerkistä näkyvät man-sivun perusosat: Mukana voi olla myös mm. seuraavanlaisia osia:

Muita tietolähteitä

Tässä oppaassa on erillinen luku Mistä löydän lisätietoja Unixista. Lyhyesti sanottuna parhaita tietolähteitä uusien hyödyllisten komentojen opetteluun ovat hyvät oppikirjat. Unix-oppikirjoja on paljon, ja erilaisia arvioita niiden hyvyydestä vielä enemmän.