Unix-opas, luku 8 Liitteet:

Mistä löydän lisätietoja Unixista

Webissä on mm. seuraavat varsin laajat Unixia käsittelevät tietopaketit:

Suomenkielisestä peruskäyttäjille tarkoitetusta Unix-aineistosta Webissä mainittakoon seuraavat:

Lähinnä Fortran- tai C-kielisten ohjelmien kääntämistä ja ajamista sekä yksinkertaisten komentotiedostojen tekemistä Unix-koneissa käsittelee edellä mainittu opas Ohjelmointi Unixissa.

Kokeneemmalle käyttäjälle on tarjolla mm.

Linuxia, joka eräs suosittu Unix PC-mikroille, kuvaa Linux-kotisivu.

Unixista on kirjoitettu varsin paljon kirjoja. Niiden joukosta tuskin voidaan poimia parasta, koska eri lukijat tarvitsevat hyvin erilaisia tietoja. Kannattaa ottaa huomioon, että maailman kaikki Unixit eivät suinkaan ole samanlaisia ja että kirjoissa ei välttämättä tuoda esiin, että sen tiedot eivät päde niihin kaikkiin.