Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Korkeintaan, työn alla ym. svetisismit

Kielikellon 4/2015 artikkelin Sanakirjoja nykysuomesta mukaan KSK:n vuoden 2016 versiossa poistetaan ”monista aikanaan svetisismeinä eli ruotsalais­peräisinä ilmauksina pidetyistä sanoista” suositus niiden välttämisestä:

”Paremmin toisin” -suositus on poistettu muun muassa ilmauksista korkeintaan, työn alla, vetää johtopäätös ja yhteenveto. Ne ovat olleet pitkään yleisiä kaiken­laisis­sa teksteissä, eikä ole helppo perustella, miksi niitä ei voisi käyttää. Kaikille on ole­mas­sa kyllä hyviä synonyymejä (enintään, tekeillä, tehdä johtopäätös, tiivistelmä), mutta ei voi sanoa, että nämä olisivat aina ”parempia”.

Aiemmista kannanotoista voidaan mainita esimerkiksi Kielikellon 6 (1973) artikkeli –;Työn alla–;, –;paikan päällä–;, –;viikon sisällä–; yms. . Ks. myös Alla, alta, alle.

Vrt. kohtaan Johtopäätös ja sen vetäminen.

Muutos on kuitenkin tehty oudosti, sillä KSK:n vuoden 2016 versiossa on seuraava:

korkeintaan vain luvuin ilmaistavasta määrästä: enintään. Korkeintaan 50 euroa. Viivyn korkeintaan tunnin. Korkeintaan [= enintään, parhaassa tapauksessa vain] tyydyttävä. Siitä voi korkeintaan [= enintään] sanoa, että  .

PSK:ssa oli kahdessa viimeisessä esimerkissä hakasulkeissa paremmin-merkinnät; nyt hakasulkeissa on vain selittävät ilmaukset. Hämäräksi jää, mitä ilmaus ”vain luvuin ilmaistavasta määrästä”. Ilmeisesti se on vahingossa jäänyt poistamatta. Aiempi kanta oli, että korkeintaan sopii vain luvun yhteyteen; tosin se oli esitetty epäjohdonmukaisesti, sillä korkeintaan tunnin ei sisällä lukua. Nykyiseksi kannaksi voitaneen tulkita, että sellaista rajoitusta ei ole.

Kielikellon 1/2016 artikkeli Päivitetty Kielitoimiston sanakirja mainitsee muutoksen koskevan myös ilmausta välittömässä läheisyydessä. Muutos on tehty sanan välitön kuvaukseen: KSK:ssa selitetään nyt ilmausta talon välittömässä läheisyydessä sanoilla ”aivan lähellä taloa”, mutta aiemmin tämä esitettiin parempana ilmauksena. Artikkeli mainitsee myös seuraavat esimerkit (sulkeissa vaihtoehto, jota ennen suositeltiin parempana):

Myös sanaan mittakaava suhtaudutaan nyt niin sallivasti, että siihen ei liity mitään viittausta parempiin ilmaisutapoihin. Toisaalta sanakirjan esimerkkejä muutettiin, joten ei ole aivan selvää, onko aiemmin vältettävänä ilmauksena esitetty tuottaa jotakin suuressa mittakaavassa nyt sopiva.

Sanan suuruusluokka kuvauksesta on siitäkin poistettu kaikki kannanotot. Toisaalta sanalle ei esitetä muuta määritelmää kuin vertaa-viittaus sanan luokka yhteen merkitysryhmään, jonka kuvauksessa toisaalta on maininta ”us[ein] paremmin toisin”.

Omanlaisensa kannanmuutos on ehkä sekin, että sanan kirjoittaa kuvauksessa mainittu ilmaus kirjoittaa ylös on nyt esitetty arkikieliseksi, kun taas aiemmin siihen liittyi paremmin-suositus (kirjoittaa muistiin). On epäselvää, mikä näiden kannanottojen ero oikeastaan on.