Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Koska ∼ milloin

On epäselvää, mikä on vanhojen normien kanta sanan koska käyttöön aikaa ilmaisevana, merkityksessä ”milloin”. KKOO esittää (s. 303): ”Joissakin kielenkäytön oppaissa on esitetty, että koska olisi yleis­kielessä alisteista lausetta aloittaessaan vain perustelua ilmaiseva konjunktio, ei kysyvä sana.” Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas ottaa kantaa laajemmin (hakemiston kohdassa Koska): sen mukaan koska on adverbi, mer­ki­tyk­sel­tään sama kuin milloin, ”varsinkin länsi­suomal. kielen­käytössä, ei kovin usein kirja­kieles­sä”, esimerkiksi Koska tulet meillä käymään? Se lisää:

Varsinkin sivulauseissa adverbi milloin suotavampi; koska-sanan 1. merkitys [= syytä ilmaiseva konjunktio] väijyy näet taustalla ja johtaa helposti kaksiselitteisiin lau­sei­siin (»en huomannut, koska alkoi hämärtää»; »tulen, koska haluat»).

Myös uusien normien kanta on osittain epäselvä. KKOO esittää, että koska-sanalla on myös ajankohtaa kysyvä merkitys ’milloin’, joskin sivulauseen alussa se ”aiheuttaa toisinaan hämmennystä”. Voitaneen sanoa, että aikaa ilmaiseva koska on nyt hyväksytty yleiskieleen. Tosin kaksi­tulkintaisuuden vaarasta varoitetaan, mutta tämä koskee vain sivu­lauseita: ”yksiselitteistä tulkintaa vaativissa yhteyksissä kannattaa valita milloin ajan­kohtaa ja koska perustelua ilmaisemaan”.