Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Johtopäätös ja sen vetäminen

Sana johtopäätös on kuvattu NSK:ssa ilman muita ohjeellisia huomautuksia kuin se, että ilmaus vetää johtopäätös on hylättävä ja sen sijasta olisi sanottava tehdä johtopäätös. PSK kuitenkin ottaa kannan, jonka mukaan sanan johtopäätös sijasta olisi parempi käyttää sanaa päätelmä; KSK:sta tällainen kannanotto poistettiin.

Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas toteaa, että sanalle johtopäätös on nasevampi synonyymi päätelmä. Lisäksi Kielikellon 4/1992 artikkeli ”Svetisismit” esittää ilmaukselle vetää johtopäätös paitsi vaihtoehdon tehdä johtopäätös myös vaihtoehdon päätellä. Saman esittää PSK.

Kuten svetisismejä koskevassa kohdassa selostetaan, KSK:n vuoden 2016 versiosta poistettiin ”paremmin toisin” -suositus ilmauksesta ”vetää johtopäätös”. Toistaiseksi ei vielä ole otettu kantaa anglismiin ”hypätä johtopäätökseen”.