Rivinvaihdot ja kappaleet datan käsittelyssä

Tämä juttukokonaisuus käsittelee rivinvaihtojen erilaisia esitysmuotoja datan tallentamisessa, siirtämisessä ja muussa käsittelyssä. Erot aiheuttavat jatkuvasti ongelmia etenkin siirrettäessä dataa erilaisten ohjelmien välillä.

Sisällys:

Tämä aineisto on saatavana myös yhtenä tiedostona.