Rivinvaihdot ja kappaleet datan käsittelyssä, luku 1 Tausta: miten kirjavuuteen päädyttiin:

Rivi ja tietue

Tekstidatan käsittelyssä puhutaan usein rivistä tietueena (record). Tällöin kyse on ns. fyysisestä tietuekäsitteestä, joka viittaa johonkin, jota teknisistä syistä kohdellaan jonkinlaisena kokonaisuutena datan käsittelyssä. Fyysinen tietue voi olla samalla myös looginen tietue eli loogisesti yhteenkuuluvan datan muodostama kokonaisuus, esimerkiksi yhdestä mittauksesta saadut datat taikka yhtä ihmistä koskevat tiedot puhelinluettelossa.

Aikana, jolloin data syötettiin tietokoneeseen reikäkorteilla ja tulosdata kirjoitettiin rivikirjoittimelle, oli luonnollista pitää riviä tekstidatan käsittelyn fyysisenä tietueena. Ohjelmat kirjoitettiin niin, että datan lukeminen ja tulostaminen tapahtui rivi kerrallaan. Varhaisissa ohjelmointikielissä ei usein muu luku- tai tulostustapa ollut edes mahdollinen.

Edelleenkin on riveittäinen käsittelytapa varsin tavallinen. Suureksi osaksi tämä johtuu siitä, että varsin usein lähdekieliset tietokoneohjelmat, komentotiedostot, data-aineistot ja tulosteet ovat sellaisia, että rivijaon sisällyttäminen itse dataformaattiin on luonnollista tai välttämätöntäkin. Lisäksi sellainen muoto on usein luotettavin tapa siirtää dataa ohjelmien välillä. Esimerkiksi Excel-taulukko voidaan tallentaa muodossa, jossa taulukon kukin rivi on yksi tekstirivi (ja alkioiden välissä on erottimina sarkausmerkit), ja tällaisena data on luettavissa sellaiseenkin ohjelmaan, joka ei lainkaan ymmärtäisi Excelin omaa dataformaattia.