Rivinvaihdot ja kappaleet datan käsittelyssä, luku 3 Erityisongelmia:

Rivinvaihto tai sen puuttuminen tiedoston lopussa

Tiedoston lopussa ei loogisesti ottaen tarvittaisi mitään rivinvaihtokoodia. Tavallista on kuitenkin, että editorit ja tekstinkäsittelyohjelmat panevat loppuun rivinvaihdon. Jos loppuun kirjoitetaan useita rivinvaihtoja, niin on luonnollista ajatella siellä olevan tyhjiä rivejä, ja tämän mukaisesti monet ohjelmat toimivat.

Mahdollinen olisi sellainenkin ajatustapa, että jos lopussa on rivinvaihto, se merkitsee, että lopussa on yksi tyhjä rivi. Yllättävää kyllä Forté (Free) Agent -nyysiohjelma näyttää toimivan näin: jos artikkelia kirjoittaessa lopettaa sen painamalla returnia tai enteriä, niin ohjelma tekee siitä tyhjän rivin. Tästä johtuva esteettinen haitta on toki varsin pieni.

Tiedoston alussa rivinvaihto merkitsee yleensä sitä, että alussa on tyhjä rivi. Tästä voi aiheutua yllätyksiä, jos tiedostoa käsittelevä ohjelma ei ole siihen varautunut.

Unix-järjestelmien käyttäjille on aiheuttanut ongelmia se, että Emacs-editori ei automaattisesti kirjoita tiedoston loppuun rivinvaihtoa, ellei käyttäjä lopussa paina enteriä tai returnia. Tilanteen voi tarkistaa Emacsissa menemällä tiedoston loppuun (esim. M->:llä). Jos kursori jää viimeisen rivin loppuun eikä sen alle uuden rivin alkuun, lopusta puuttuu rivinvaihto. Tämä taas aiheuttaa hankaluuksia sen takia, että eräät ohjelmat eivät lainkaan käsittele sellaista "vajaata" riviä!.

Asiaa vielä mutkistaa se, että joissakin tilanteissa Emacs automaattisesti kirjoittaa tiedoston loppuun rivinvaihdon. Tämä saattaa ns. totuttaa liian hyvällä.