Emacs-opas, luku 5 Peruskäskyt Emacsissa:

Liikkuminen tekstissä

Kohdassa 5.1 jo mainittiin, miten liikutaan yksi askel kerrallaan sivu- ja pystysuunnassa. Joskus askeltaminen on liian hidasta, ja silloin pitää harppoa sanoittain, lauseittain tai sivuittain.

Muistanet, että C-f ja C-b siirtävät kursoria merkin eteen- ja taaksepäin. Vastaavasti M-f ja M-b siirtävät kursoria eteen ja taakse sana kerrallaan. Sanojen erottimina toimivat tabulaattorit, välilyönnit, rivinvaihdot ja jotkin erikoismerkit, kuten valitettavasti meidän skandinaaviset "ääkkösemme".

Muistisääntönä voi pitää, että merkit ja sanat tottelevat samantapaisia käskyjä, ja rivejä ja lauseita voi käsitellä keskenään samantyyppisillä käskyillä. Eli jos C-a liikuttaa kursorin rivin alkuun, niin M-a siirtää sen aina edellisen lauseen alkuun. Vastaavasti C-e siirtää kursorin rivin loppuun ja M-e siirtää sen lauseen loppuun.

Kokonaisen ruudullisen eteenpäin siirtää käsky C-v. Vastaavasti taaksepäin yhden ruudullisen pääsee M-v:llä. Oikeastaan nämä eivät siirry eteenpäin ihan koko ruudullista. Esimerkiksi

C-v:llä siirryttäessä ruudun uuden sisällön kaksi ensimmäistä riviä ovat samat kuin vanhan sisällön kaksi viimeistä.

Kerralla koko tiedoston alkuun pääsee käskyllä M-< ja tiedoston loppuun käskyllä M->.

Jos haluaa siirtyä esim. kolmen sanan verran eteenpäin, voi joko toistaa käskyä M-f kolmesti tai antaa käskylle argumenttina numeron 3. Eli M-3 M-f (painetaan ESC, 3, ESC ja f).