Emacs-opas, luku 5 Peruskäskyt Emacsissa:

Liikkuminen puskureissa

Puskurien käytöstä hyvä esimerkki saadaan käynnistämällä Emacs jo komentotulkista komennolla emacs koe.txt testi.doc eli luetaan kerralla kaksi tiedostoa puskureihin. Ellei annetun nimistä tiedostoa ole, luodaan tyhjä puskuri. Aina käynnistyessään Emacs tekee myös puskurin nimeltä *scratch*.

Puskuri testi.doc täyttää nyt koko koko näytön. Lista muista Emacsissa olevista puskureista saadaan näppäilemällä C-x C-b. Tämä jakaa näytön ja luo uuden ikkunan nimeltä *Buffer List*, josta alla esimerkki:


MR  Buffer   Size      Mode      File
--  ------   ----      ----      ----
.  testi.doc     0    Fundamental   /u/guests/viu/elisptesti.doc
   koe.txt      0    Fundamental   /u/guests/viu/elisp/koe.txt
   *scratch*     0    Lisp Interaction
*  *Buffer List*   299   Buffer Menu
--%%-Emacs: *Buffer List*          (Buffer Menu)----All-----------

Puskurilistauksesta pääsee eroon kirjoittamalla C-x 1. Käsky kasvattaa valitun ikkunan koko näytön kokoiseksi.

Puskuria voi vaihtaa käskyllä C-x b, jonka jälkeen annetaan puskurin nimi. Puskurien nimet löytyvät puskurilistauksen toisesta sarakkeesta Buffer. Oletusarvoisesti Emacs tarjoaa edellisen puskurin nimeä, johon siirtymiseksi riittää Return-näppäimen painaminen.

Jos näytöllä on samaan aikaan useampia puskureita, voi puskurista toiseen liikkua komennolla C-x o.

Puskuri poistetaan kokonaan eli tapetaan käskyllä C-x k ja antamalla tarpeettoman puskurin nimi. Jos puskurissa on tallettamattomia muutoksia, Emacs vielä varmistaa, ettei puskuria tuhota erehdyksessä.