Emacs-opas, luku 5 Peruskäskyt Emacsissa:

Ikkunoiden käsittely

Ikkuna on kurkistusaukko puskuriin. Alussa näytöllä on yksi iso ikkuna. Sitä, mikä puskuri ikkunassa näkyy, voidaan vaihtaa. Näyttö voidaan haluttaessa jakaa myös pienempiin ikkunoihin, joista voidaan katsoa eri puskureihin.

Kursorin osoittama ikkuna jaetaan kahtia käskyllä C-x 2. Syntyy kaksi keskenään samanlaista, tilarivin erottamaa ikkunaa, jotka ovat kooltaan puolet alkuperäisestä. Molemmat ikkunat avautuvat samaan puskuriin, eli toisessa ikkunassa tehdyt muutokset näkyvät myös toisessa. Voit toki editoida toisessa ikkunassa jotain toista tiedostoa. Haet vain uuden tiedoston editoitavaksi komennolla C-x C-f. Ikkunaa voi myös kasvattaa yhden rivin verran komennolla C-x ^. Se ikkuna kasvaa, jossa kursori käskyn antamisen aikana on.

Ikkuna jaetaan pystysuoraan käskyllä C-x 5. Näyttö jakautuu keskeltä kahtia katkoviivoituksella. Molemmat näin syntyneet ikkunat ovat samanlaisia, kummallakin on oma tilarivinsä ja kumpaakin voidaan käsitellä täysin itsenäisesti.

Pystysuorasti jaettu ikkuna ei ole kaikista selkeimmän näköinen. Riveistä on näkyvissä noin puolet, ja vain $-merkki rivin lopussa osoittaa, että rivi jatkuu ikkunan rajojen ulkopuolelle.

Jos näytöllä on monta ikkunaa, voi kursorin vaihtaa toiseen ikkunaan käskyllä C-x o. Jos ruudulla on vaikka 3 - 4 ikkunaa, komennolle voi antaa myös numeroargumentin ja hypätä usea ikkuna kerrallaan. Esim. M-2 C-x o siirtyy yhden ikkunan "yli".

Aktiivisen ikkunan saa suurennettua koko näytön kokoiseksi käskyllä C-x 1. Tämä peittää muut ikkunat "alleen".

Aktiivisen ikkunan taas hävittää käsky C-x 0. Se siirtää ikkunan sisällön pois näkyvistä ja kasvattaa muiden näytöllä olevien ikkunoiden kokoa. Ikkunassa ollut puskuri ei kuitenkaan häviä mihinkään, vaan jää "taustalle". Jos näytöllä on vain yksi ainoa ikkuna, jota yritetään poistaa, Emacs antaa virheilmoituksen.