Emacs-opas, luku 5 Peruskäskyt Emacsissa:

Tiedostojen käsittely

Kertausta: Käsky C-x C-f tiedoston_nimi lukee tiedoston Emacsiin. C-x 4 f toinen_tiedosto hakee tiedoston avaten sille toisen ikkunan.

Jos käytät käskyä C-x C-f, Emacs avaa tiedoston käsittelyä varten uuden puskurin siirtäen vanhan puskurin taustalle (mutta hävittämättä sitä). Koska puskurien määrä helposti kasvaa liian isoksi, voi käyttää käskyä C-x C-v, joka lukee tiedoston nykyiseen puskuriin (tarjouduttuaan ensin tarvittaessa tallettamaan sen vanhan sisällön).

Toisen tiedoston sisällön saa lisättyä puskuriin kursorin osoittamaan paikkaan käskyllä C-x i. Emacs lukee tiedoston nimen käskyriviltä.

Käskyllä C-x C-s tiedosto talletetaan samalle nimelle kuin aiemmin. Tämä korvaa tiedoston aiemman sisällön, jonka Emacs siirtää varmuuskopioksi (back-up file); ne tunnistaa nimen lopussa olevasta tildemerkistä ("matomerkistä") ~. Jos sinulla esimerkiksi on tiedosto docu, jota olet editoinut Emacsilla, niin talletuksen yhteydessä Emacs siirtää tiedoston aiemman sisällön nimelle docu~.

Käsky C-x s tallettaa kaikki Emacsissa olevat muutetut puskurit. Toiselle nimelle tiedosto voidaan tallettaa käskyllä C-x C-w uusi_nimi.

Emacs hyväksyy tiedostonnimiin mitä tahansa merkkejä. Esim. skandinaavisten merkkien (ä, ö, å) käyttöä kannattaa kuitenkin välttää, koska komentotulkille ne ovat suuri ongelma.

Mikäli tiedosto on tällaiselle nimelle luotu, sen voi kätevästi muuttaa käskyllä M-x rename-file. Silloin Emacs kysyy ensin, mikä tiedosto uudelleennimetään, ja sitten uuden nimen.