Emacs-opas, luku 5 Peruskäskyt Emacsissa:

Alueiden käsittely

Alueiden (region) merkitsemiseen ja käsittelyyn ovat käytettävissä mm. seuraavat käskyt (kertaa kohta 3.6 kursori ja merkki):
C-@
Aseta merkki kursorin kohdalle.
C-x C-x
Vaihda merkin ja kursorin paikat keskenään.
M-h
Merkitse kappale eli aseta merkki ja kursori sen kappaleen ympärille, jossa kursori on.
C-x h
Merkitse koko puskuri.
C-w
Tuhoa merkitty alue.
M-w
Ota merkitty alue poistorenkaaseen.
C-x TAB
Sisennä merkitty alue.
C-y
Lisää kursorin kohdalle viimeisen poistorenkaassa olleen tekstin (yank).
Edellä "kappale" tarkoittaa sellaista tekstin osaa, joka joko alkaa sisennyksellä tai on erotettu edeltävästä tekstistä tyhjällä rivillä. Kappale päättyy siihen, missä seuraava kappale alkaa.

Jos halutaan siirtää alue paikasta toiseen, niin alueen merkitsemisen jälkeen tuhotaan se C-w:llä, siirretään kursori uuteen paikkaan ja annetaan käsky C-y (vrt. kohtaan 5.3). Jos taas halutaan kopioida alue, menetellään muutoin samoin mutta C-w:n asemesta käytetään M-w:tä. Tällä menetelmällä voidaan myös siirtää tai kopioida tekstiä puskurista toiseen, koska ns. poistorenkaan sisältö säilyy puskuria vaihdettaessa.