Emacs-opas, luku 5 Peruskäskyt Emacsissa:

Peruutus ja tekstin palautus

Jos vahingossa poistaa merkin, rivin lopun tai muuta tärkeätä, voi ottaa askeleita taaksepäin, peruuttaa. Käskyt C-x u tai C-_ peruuttavat askeleittain taaksepäin.

Jos on C-k -käskyllä poistanut rivin lopun tai useampia peräkkäisiä rivejä, ne voi palauttaa uuteen kursorin osoittamaan paikkaan käskyllä C-y (yank).

Mikäli C-k:ta on käytetty useasti ja eri paikoissa, on jokainen poisto otettu muistiin ns. poistorenkaaseen (kill-ring). Esille ne saadaan liikkumalla haluttuun paikkaan ja kirjoittamalla C-y, joka tulostaa viimeisimmän poiston. Heti perään painetaan M-y, joka tuo esille viimeistä edellisen poiston, seuraava M-y tuo yhtä aikaisemman ja niin edelleen, kunnes päästään haluttuun kohtaan.