Rivinvaihdot ja kappaleet datan käsittelyssä, luku 2 Rivinvaihtojen esitystapoja:

Tiivistelmä eräistä tavallisista tavoista

Seuraava taulukko listaa eräitä kontrollikoodeja, jotka liittyvät rivinvaihtoihin, kappaleenvaihtoihin tai sivunvaihtoihin.

lyh. UnicodeAsciiselityksiä
LF U+000A line feed 10 rivinvaihto tai rivinsiirto tai kappaleen vaihto; "control-J", NL
VT U+000B vertical tabulation 11 sarkaus pystysuunnassa; MS Wordissä rivinvaihto; "control-K"
FF U+000B form feed 12 sivunvaihto; "control-L", NP
CR U+000D carriage return 13 rivinvaihto tai rivin alkuun paluu tai kappaleen vaihto; "control-M"
NEL U+0085 next line (ei ole) rivinvaihto tai kappaleen vaihto
LS U+2028 line separator (ei ole) rivinvaihto
PS U+2029 paragraph separator (ei ole) kappaleenvaihto

Ascii-sarake sisältää koodiarvon desimaalisena Ascii-koodissa. Ilmaisut "control-J" yms. viittaavat yleiseen tapaan puhua näistä koodeista. Tämä liittyy siihen, että joissakin järjestelmissä voidaan esim. LF lähettää näppäimistöltä näpäyttämällä J-näppäintä tilanteessa, jossa Control-näppäintä (tai Ctrl- tai CTL-näppäintä) pidetään alas painettuna. Joissakin tilanteissa saattavat ohjelmat näyttää kontrollikoodit tavalla, joka vastaa tätä yhteyttä, esim. LF:n muodossa ^J jne.

CR LF on käytössä mm. DOSissa. Sitä käyttävät yleisesti myös Windows-ohjelmat silloin, kun ne tallentavat datan pelkkänä tekstinä. Merkittävintä nykyisin on, että se on useissa Internet-protokollissa (esim. RFC 822 ja HTTP) käytetty.

LF on käytössä Unix-tyyppisissä järjestelmissä ja mm. Amigassa.

CR on käytössä mm. Macintosheissa.

VMS:ssä on käytetty useita erilaisia rivirakenteen osoittavia tapoja eri yhteyksissä, mutta tavallisin on sellainen, jossa kunkin rivin edessä on erillinen pituustieto. Ks. tarkemmin liitettä Rivinvaihdot VMS:ssä.

NEL on käytössä joissakin sellaisissa IBM-järjestelmissä, joissa merkkikoodina on Ebcdic. Ebcdicistä on useita versioita, ja niinpä NEL-koodikin saattaa olla joko 15 tai 25 (heksadesimaalisena).

LS ja PS ovat Unicoden mukaiset suositellut kontrollikoodit silloin, kun tekstidatassa halutaan yksikäsitteisesti esittää rivinvaihto ja kappaleenvaihto.

IBM:n VM-järjestelmissä tiedostomuoto voi olla sellainen, jossa kaikki rivit ovat kiinteänmittaisia, tai sellainen, jossa kuhunkin riviin liittyy tieto sen pituudesta. Kummassakaan tapauksessa ei erillisiä rivinvaihtokoodeja ole.

Jori Mäntysalo on toteuttanut verkkoon palvelun, jolla voi tutkia tiedoston rivinvaihtoja ja myös yrittää muuntaa rivinvaihtojen esitysmuotoja: Test file type and check linefeed convention.