Suomen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyksiä, luku 6 Muita suprasegmentaalisia kysymyksiä:

Pääpaino

Pääpaino yleensä alkutavulla

Suomen kielessä perussääntö sanojen painotuksesta on hyvin yksinkertainen: pääpaino on aina sanan ensimmäisellä tavulla. Tämä on merkittävää ainakin seuraavista syistä:

Poikkeuksellisia pääpainoja

Aivan poikkeukseton ei pääpainosääntö ole. Vieraissa nimissä ja sitaattilainoissa voi pää­paino joskus olla alku­kielen mukainen. Ne eivät kuitenkaan ole varsinaisia poikkeuksia suomen kielen painotukseen. Varsinaisia poikkeuksia ovat seuraavat:

Pääpainon merkitseminen

Suomen kielen kirjoitus­järjestelmään ei ole otettu mitään tapaa ilmaista, että pääpaino sijaitsee poikkeuksellisesti muulla tavulla kuin ensimmäisellä. Jos tavallisessa kirjoituksessa on tarvetta sellaiseen, akuutti aksenti pääpainollisen vokaalin päällä lienee käytännöllisin ratkaisu. Esimerkiksi kirjoitus­asulla ”kiitós” voitaisiin osoittaa painon sijaitseminen lopputavulla.

Muitakin merkintätapoja on käytetty, kuten pää­pai­nol­li­sen tavun kursivointi tai lihavointi, esimerkiksi ”kiitos” tai ”kiitos”.