Datatekniikka ja viestintä - Ihmisten kielet:

Tietoa latinan kielestä

Katso myös tietoa latinasta englanniksi - see also information about Latin in English: Latina linguarum regina.

Juttujani latinasta:

Katso myös Henrik Roschierin (PDF-muotoista) tiivistelmää latinan kielestä.

Internetixissä on kooste, joka käsittelee mm. latinan vaikutusta nykykieliin: Kulttuurilatina. Katso myös Janne Käen tiivistä artikkelia Latina - elävä kuollut kieli.

Yle lähettää latinankielisiä uutisia, Nuntii Latini, jotka ovat saatavilla sekä tekstinä että kuultavassa (RealAudio-)muodossa.

Huomaa, että vaikka eläinten, kasvien ja muiden eliöiden tieteellisiä nimiä sanotaan usein "latinankielisiksi", ne ovat oma järjestelmänsä, jossa latinan kieliopilla on oma pieni osansa. Katso tarkemmin kirjoituksesta Biologian taksonomian perusteita: tieteelliset nimet ja taksonomian tasot.

Eräitä lentäviä lauseita (suomennoksineni), jotka ovat erityisesti puhutelleet minua:

Seuraavakin on hyvä, vaikka ei olekaan klassillista latinaa:

Omana mottonani käytän joskus seuraavaa: Docendo disco, scribendo cogito. ('Opettamalla opin, kirjoittamalla ajattelen.' Esikuvana on klassillinen lausuma Docendo discimus 'opettamalla opimme'.)

Varsinaisia latinankielisten lentävien lauseiden kokoelmia: