Nykyajan kielenopas, luku 11 Kirjoittaminen tietokoneella:

Luetelman kirjoittaminen

Tekstinkäsittelyohjelmilla kirjoitettavat numeroimattomat luetelmat ovat yleensä sellaisia, että luetelma­merkki­nä on luetelmapallo ”•”. Jos halutaan käyttää suomen vanhan käytännön ja suositusten mukaisia luetelma­viivoja, tarvitaan eri eri yhteyksissä erilaisia toimintoja, joita voi olla hankala löytää. Numeroidussa luetelmassa taas ongelmana voi olla, että muotoilu poikkeaa suomalaisesta käytännöstä, yleensä niin, että numeron perässä on piste eikä loppu­suljetta.

Luetelmaviiva Wordissa

Word saadaan käyttämään luetelmaviivoja, kun käytetään muotoilussa ikkunan ”Luettelo­merkit ja numerointi” välilehden ”Luettelomerkit” toimintoa ”Määritä uusi luettelo­merkki” tai vastaavaa. Siihen päästään Wordin eri versioissa eri tavoilla. Ajatus­viiva löytyy toiminnossa käytettävän merkkivalikoiman osajoukosta ”Yleiset välimerkit”.

Numeroitu luetelma Wordissa

Numeroidun luetelman ulkoasun säätely onnistuu samaan tapaan kuin numeroimattoman, mutta käyttäen ikkunan ”Luettelomerkit ja numerointi” välilehteä ”Numerointi”. Siinä voi suoraan valita vaihtoehdon, jossa on suomen kieleen paremmin sopiva numeroinnin asu eli 1), 2) jne.

Luetelmat muissa tekstinkäsittelyohjelmissa

Muissa tekstinkäsittelyohjelmissa saattaa luetelmien muotoilun säätäminen olla saman­tapaista kuin Wordissa. Esimerkiksi LibreOffice Writerissa Muotoilu-valikon kohta ”Luettelomerkit ja numerointi” avaa hyvin saman­lai­sen ikkunan kuin Wordin vastaava. Luetelma­viivan saamiseksi käyttöön pitää kuitenkin valita ikkunan Mukauta-välilehti. Sen Numerointi- kohdasta valitaan vaihtoehto Luettelo-merkki, jolloin tulee näkyviin Merkki-kohta sen Valitse-painike, jolla pääsee valitsemaan merkin paletista.

Luetelmat verkkosivuilla

HTML-muotoisella verkkosivulla luetelmien (ul- ja ol-elementtien) oletus­muotoinen esitys on saman­tapainen kuin tekstin­käsittely­ohjelmissa. Esitykset saa suomalaisen käytännön mu­kai­sik­si seuraavalla tyyli­ohjeella (CSS-koodilla), tosin ei vielä kaikissa selaimissa:

@counter-style suomalainen {
 system: extends decimal;
 suffix: ') ';
}
ol { list-style: suomalainen; }
ul { list-style-type: "\2013 "; }

Seuraava esimerkki testaa, toimiiko edellä kuvattu muotoilun muuttaminen selaimessa.

Oletusmuotoilu Muokattu muotoilu (suomalainen)
 • tomaatti
 • kurkku
 • lehtisalaatti
 1. Pese
 2. Pilko
 3. Sekoita
 • tomaatti
 • kurkku
 • lehtisalaatti
 1. Pese
 2. Pilko
 3. Sekoita