Nykyajan kielenopas, luku 11 Kirjoittaminen tietokoneella:

Luetelman kirjoittaminen

Tekstinkäsittelyohjelmilla kirjoitettavat luetelmat ovat yleensä sellaisia, että luetelma­merkki­nä on luetelmapallo ”•”. Vaikka tähän on laajalti totuttu, kirjapainotason paino­tuotteissa on tyy­lik­kääm­pää käyttää luetelmaviivoja.

Word saadaan käyttämään luetelmaviivoja, kun valitaan Muotoile-valikon kohta ”Luettelomerkit ja numerointi”. Tarjolla näyttäisi olevan vain erilaisia luetelmapalloja ja koristesymboleita.

Kun kuitenkin valitsee jonkin vaihtoehdon ja napsauttaa Mukauta-painiketta, pääsee asettamaan luetelmamerkin haluamakseen. Asiatekstiin sopii (myös standardin SFS 4175 mukaan) yleensä parhaiten lyhyt ajatusviiva ”–”.

Numeroidun luetelman ulkoasun säätely onnistuu siten, että valitaan ensin Muotoile/​Luettelomerkit ja numerointi ja sitten välilehti ”Numerot”. Sen jälkeen voi suoraan valita vaihtoehdon, jossa on suomen kieleen paremmin sopiva numeroinnin asu eli 1), 2) jne.