Nykyajan kielenopas, luku 10 Lauseet ja virkkeet:

Selkeän kielen periaatteita

Selkeässä kielessä (englanniksi ”plain language”) tavoitteena on palvella viestinnän tar­koi­tus­ta: merkityksellisyyttä, tiedon löydettävyyttä, ymmärrettävyyttä ja luettavuutta. Seu­raa­vas­sa esitetään sellaisia selkeän kielen peri­aatteita, joista vallitsee melko laaja yksi­mieli­ syys. Saman­tapaisia ohjeita on esimerkiksi Saavutettavasti.fi-sivuston sivulla Selkeä kieli.

Järkevä järjestys

Lukujen, kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden järjestykseen vaikuttavat monet asiat. Ne ohjaavat osittain eri järjestyksiin, ja niitä pitää arvioida tekstin sisällön, tarkoituksen ja kohderyhmän kannalta. Yleisiä periaatteita:

Kohderyhmästä kertominen

Otsikointi

Tutut sanat

Selkeä lauserakenne

Tiiviit virkkeet

Selkeät kappaleet