Emacs-opas, luku 11 Tavallisia ongelmatilanteita:

Tavallisia virheilmoituksia

Tässä luvussa on joitakin Emacsin tavallisia virheilmoituksia ja niiden lyhyet selitykset.
(New file)
Jos tarkoitus ei ollut tehdä uutta tiedostoa vaan editoida vanhaa, niin tiedoston nimi on virheellinen tai tiedosto on tuhoutunut.
Auto save file is newer; consider M-x recover-file
Emacsin tekemä ns. auto save -tiedosto (ks. kohtaa 11.1) on uudempi kuin alkuperäinen tiedosto. M-x recover-file korvaa alkuperäisen sisällön varmuuskopiolla. Muista sen jälkeen antaa käsky M-x auto-save-mode, sillä em. korvauksen yhteydessä se kääntyy pois päältä.
Auto-saving...
Ilmoitus siitä, että Emacs on suorittamassa tekstin automaattista tallettamista (vrt. kohtaan 11.1) , koska olet tehnyt paljon muutoksia. Kun tekstin perään ilmestyy sana done, talletus on päättynyt ja kaikki jatkuu normaalisti.
Buffer XXX has shrunk a lot; not autosaving it.
Olet tuhonnut puskurista XXX suurimman osan, ja Emacsin mielestä ei ole turvallista tehdä siitä ns. auto save -tiedostoa (vrt. kohtaan 11.1). Jos itse päätät tallettaa sen välissä käskyllä C-x C-s, Emacs suostuu taas tekemään siitä varmistukset.
Command attempted to use minibuffer while in minibuffer
Olet jo suorittamassa käskyrivillä (minipuskurissa) käskyä. Ellei C-g auta, olet siirtynyt kesken käskyn suorituksen pois käskyriviltä ja se on jäänyt aktiiviseksi. Korjaus: siirry C-x o:lla käskyriville ja paina C-g.
Core dumped.
Emacs kaatui ja teki muistivedoksen tiedostoon ~/core. Tästä tiedostosta saattaa olla apua asiantuntijalle, jos hän ryhtyy selvittelemään vikatilannetta.
Error in init file
Alustustiedostossa .emacs on jotain vikaa. Korjaa se. Jotta voisit editoida, sinun täytyy alustustiedoston viallisuuden takia antaa käynnistyskomennossa valitsin -q, siis emacs -q .emacs. Varmista mm. etteivät merkit ; ja : tai ` ja ' ole menneet sekaisin.
File not found and directory doesn't exist
On yritetty etsiä olematonta hakemistoa. Tarkista kirjoitusasu.
File not found and directory write-protected
On yritetty hakea olematonta tiedostoa hakemistosta, johon ei ole kirjoitusoikeuksia. Tarkista tiedoston nimen kirjoitusasu.
Garbage collecting...
Emacs suorittaa sisäistä siivoustaan eikä ehdi juuri nyt palvella sinua. älä huolestu, odota vain. Kun em. tekstin perään ilmestyy sana done, Emacs on saanut siivouksensa tältä erää loppuun ja kaikki jatkuu normaalisti.
Mark set
Tämä on vain ilmoitus merkin (mark) asettamisesta. Ks. kohtaa 3.6.
Mismatched parentheses
Varoitus siitä, että Emacsin mielestä sulkumerkit eivät ole tasapainossa vaan esim. loppusulkuja on enemmän kuin alkusulkuja. Tutki, onko varoitus aiheellinen.