Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 1 Esipuhe:

Tämän oppaan käytettävyys

Tämän teoksen ajantasaisin versio on Internetissä, tarkemmin sanoen Webissä luettavissa seuraavasti:

Tämän teoksen tekijänä annan luvan valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa se yleisön saataviin. Tekijänoikeuslain mukaisesti on tällöin tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.

Otan mielelläni vastaan korjausehdotuksia ja muuta palautetta. Tähän mennessä tulleesta palautteesta on jo ilmennyt, että oppaassa on toimittu vastoin sen oppeja, ja näiden kommenttien tarkastelu voi olla varsin valaisevaa.