Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Dynaaminen viskositeetti

Nesteen dynaaminen viskositeetti on dimensioltaan paineen ja ajan tulo, joten sen sama­kan­tai­nen SI-yksikkö on pascalsekunti (Pa s). Sen tavallisin kerrannainen on milli­pascal­sekunti (mPa s). CGS-järjestelmässä yksikkönä on poisi (P), englanniksi poise, joka on dyn s/cm², joten 1 P = 0,1 Pa s.