Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Kinemaattinen viskositeetti

Nesteen kinemaattinen viskositeetti on sen dynaamisen viskositeetin ja tiheyden osamäärä, joten sen samakantainen SI-yksikkö on (Pa s)/(kg/m³) = (kg/(m s))/(kg/m³) = m²/s. Sen tavallisin kerrannainen on mm²/s.

CGS-järjestelmässä yksikkönä on stoki (St, englanniksi stoke t. stokes), joka on cm²/s, joten 1 St = 0,000 1 m²/s. Sen tavallisin kerrannainen on senttistoki (cSt), joka on 0,000 001 m²/s eli 1 mm²/s.