Mittayksiköt, luku 7 Aika ja liike:

Kiihtyvyys

Kiihtyvyys kuvaa nopeuden muutoksen vauhtia, eli suureena se on nopeus jaettuna ajalla. Koska tämä vauhti itse on yleisesti ottaen muuttuvainen, on erotettava keskikiihtyvyys (nopeuden muutos tietyllä aikavälillä) ja hetkellinen kiihtyvyys (nopeuden muutos ”äärettömän lyhyessä” ajassa, matemaattisesti sanoen keskikiihtyvyyden raja-arvo, kun aikavälin pituus lähenee nollaa). Käytännössä ilmoitetut kiihtyvyydet ovat yleensä keskikiihtyvyyksiä.

Jos kiihtyvyyden arvo on negatiivinen eli nopeus vähenee, käytetään usein nimitystä hidastuvuus ja ilmoitetaan arvo ilman etumerkkiä. Mittayksikköjärjestelmän kannalta on kuitenkin oikeampaa sanoa ”kiihtyvyys on −5 m/s²” kuin ”hidastuvuus on 5 m/s²”.

Kiihtyvyyden yksiköitä ja yksikönkaltaisia käsitteitä
Nimi TunnusAsema
metri sekunnin neliötä kohtim/s² = m s⁻²samakantainen SI-yksikkö
normaaliputoamiskiihtyvyysgnyksikön tavoin käytetty vakioksi määritelty suureen arvo: 9,806 65 m/s²
galGalCGS-yksikkö, cm/s² = 0,01 m/s²
milligalmGalgalin kerrannainen, 10⁻⁵ m/s² = 10 µm/s², käytössä geodesiassa
jalka sekunnin neliötä kohtift/s²anglosaksinen yksikkö, 0,304 8 m/s²

Maan vetovoiman aiheuttama putoamiskiihtyvyys on noin 9,8 m/s². Arvo vaihtelee hiukan paikan mukaan. Normaali­putoamiskiihtyvyys on eräänlaisena viitearvona käytettävä kiih­ty­vyy­den arvo, jota merkitään tunnuksella gn. Käytännössä se kirjoitetaan usein yksin­ker­tai­ses­ti g ja puhutaan esimerkiksi 5 g:n kiihtyvyydestä.

Tekniikassa ei useinkaan ilmaista suoraan kiihtyvyyden arvoa, vaan käytetään sentapaista ilmausta kuin ”0–100 km/h 10 s”, luettuna esimerkiksi ”nollasta sataan kymmenessä sekun­nis­sa”. Tämä tarkoittaa, että nopeus muuttuu 10 s:ssa lepotilasta (0 km/h) arvoon 100 km/h. Tällöin keski­kiihtyvyys on (100 km/h − 0 km/h)/(10 s) = (100/36) m/s² ≈ 2,78 m/s².

Nimi metri sekunnin neliötä kohti
Englanniksi meter per second to the square (UK: metre ...)
Tunnus m/s², m s⁻²
AsemaSI-johdannaisyksikkö
Kerrannaisiamm/s², µm/s²
EsimerkkiHelsingissä putoamiskiihtyvyys on noin 9,819 m/s².