Mittayksiköt, luku 6 Avaruus:

Kaarevuus

Käyrän kaarevuussäde tietyssä pisteessä on sellaisen ympyrän säde, joka parhaiten approksimoi käyrää kyseisen pisteen ympäristössä.

Kaarevuus (curvature) on kaarevuussäteen käänteissuure eli luku yksi jaettuna kaarevuussäteellä. Täten kaarevuuden samakantainen yksikkö on käänteismetri m⁻¹ = 1/m (käänteis-alkuisista nimistä ks. kohtaa Jakaminen).