Mittayksiköt, luku 2 Suureiden arvojen kirjoittaminen:

Välilyönti luvun ja tunnuksen välissä

Luku erotetaan yleensä välilyönnillä sitä seuraavasta yksikön tunnuksesta tai lyhenteestä, esimerkiksi ”5 km” (ei ”5km”). Tällöin tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää sitovaa välilyöntiä, jotta ei luku ja tunnus eivät joudu eri riveille, kun jokin ohjelma rivittää tekstin. Sellainen jakautuminen on suomalaisen standardin (SFS 4175) mukaan virhe.

Välilyönnin pois jättäminen on tavallista etenkin tekniikan kielessä ja englannissa, mutta standardien mukaan se on sallittua (ja pakollista) vain seuraavissa tapauksissa:

Näitä poikkeuksia voi pitää ymmärrettävinä sikäli, että kyseiset merkit ovat pieniä ja ylä­indek­sin tapaisia, minkä takia olisi outoa kirjoittaa erilleen edeltävästä luvusta (esi­mer­kik­si 45 ° näyttäisi siltä kuin asteen merkki on lähtenyt omille teilleen).

Standardien ja BGPM:n ohjeiden mukaan myös prosentin merkki (%) ja promillen merkki (‰) tulkitaan yksiköiksi (luvun 1 kerrannaisiksi) ja erotetaan edeltävästä luvusta väli­lyön­nil­lä, esimerkiksi 15 % ja 4,1 ‰. Tämä on myös suomen kielen normien mukaista. Sen sijaan englannin kielessä on tavallista ja kielen monien ohjeistojen mukaista kirjoittaa ne kiinni lukuun, esimerkiksi 15% ja 4.1‰.