Mittayksiköt, luku 18 Lukumäärät:

SI-etuliitteiden käyttö lukumäärien yhteydessä

Lukumäärien ilmaisemiseen käytetään joissakin yhteyksissä SI-etuliitteitä, esimerkiksi ”15 k” (= 15 000) tai ”1,2 M” (= 1 200 000). Vaikka tämä ei ole mittayksikköstandardien mukaista, se on houkutteleva vaihtoehto silloin, kun luvun ilmaus pitää mahduttaa pieneen tilaan. Esimerkiksi tietokoneohjelmien esittelyissä näin voidaan esittää muutamalla merkillä ohjelman latausten määrä tai ohjelmaa hyvänä pitäneiden ihmisten määrä muutaman numeron tarkkuudella.