Mittayksiköt, luku 18 Lukumäärät:

Vanhoja lukumäärän yksiköitä

Eräänlainen lukumäärän yksikkö on tusina (= 12), joka on edelleen käytössä ja jonka lyhenne on ”tus”. Sen sijaan tusinaa tusinaa (144) tarkoittava krossi (lyhenne: krs) on lähes hävinnyt. Täysin hävinnyt lienee tuhatta kappaletta tarkoittava milli.

Sellaiset sanat, jotka tarkoittavat tietyntyyppisten objektien lukumäärää, kuten ”tikkuri” (10, nahoista puhuttaessa), ovat lisäksi hävinneet nykykielestä, poikkeuksena tiu (20, kananmunista puhuttaessa). Tosin seuraavia sanoja käytetään jonkin verran, mutta ne on luonnollisempaa tulkita pakkausten tai ryhmittelyjen nimityksiksi eikä kappalemitoiksi:

Arkikieleen on toisaalta tullut joitakin uusia lukumääräsanoja, joita käytetään olut-, siideri- tms. tölkeistä tai -pulloista, mm. sixpack (6) ja mäyräkoira (12). Nekin tarkoittavat pikemminkin pakkaustyyppiä kuin pelkkää lukumäärää.

Lisäksi käytetään seuraavia paperiarkkien määrän mittoja: