Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Konduktiivisuus

Konduktiivisuus on resistiivisyyden käänteissuure ja siten ilmaisee aineen kyvyn johtaa sähkövirtaa. Sen samakantainen yksikkö on siten (Ω m)⁻¹ = Ω⁻¹ m⁻¹ = S/m eli siemens metriä kohti.