Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Loisteho ja näennäisteho

Loisteho (engl. reactive power) on luonteeltaan teho, joten sen samakantainen yksikkö on watti. Tässä yhteydessä watti kuitenkin esitetään yksikkönä volttiampeeri (V A) tai sen erityisnimellä vari (engl. var), jonka tunnus on var.

Myös näennäistehon yksikkönä käytetään volttiampeeria.